Poradnik klienta

Szanowni Państwo! Mając na uwadze często pojawiające się pytania i wątpliwości sprzedających i kupujących, dotyczące współpracy z biurami i agencjami nieruchomości, pragniemy przybliżyć Państwu kilka zagadnień i odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania:


1. " Nie chcę podpisać umowy do momentu, kiedy nie przyprowadzicie mi Klienta."

ILS POLAND GROUP, podobnie jak inne licencjonowane agencje i biura nieruchomości zobowiązane jest do związania się z Państwem umową pośrednictwa. Obowiązek ten nakładają na Pośrednika zapisy z treści Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, Kodeksu Etyki i Standardów Zawodowych Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Jasno sprecyzowana wola stron umowy gwarantuje Państwu bezpieczeństwo transakcji a sama treść umowy w sposób jednoznaczny określa zakres obowiązków i czynności pośrednika niezbędne do jej realizacji. Często powierzają nam Państwo dorobek całego życia i nie wyobrażamy sobie reprezentować Państwa interesów wyłącznie na "słowo". Jesteśmy profesjonalistami, a więc w sposób wiarygodny zabezpieczamy Państwa interesy, nie szkodzimy, wiemy wszystko o Państwa ofercie i w sposób precyzyjny kierujemy ją pod wskazany adres. Aby było to możliwe, makler powinien poznać walory i mankamenty Państwa nieruchomości. Musi wyeksponować zalety nieruchomości, opisać nieruchomość, kompleksowo przygotować się do prezentacji i promocji oferty. Szanowni Państwo - nie da się tego zrobić profesjonalnie na przysłowiowym kolanie.


 2. "Podpiszę umowę, ale tylko otwartą".

Do Państwa należy decyzja, jaką umowę z nami podpiszecie. Naszym zadaniem jest jednak poinformować Państwa, że istnieje bardziej skuteczna forma umowy - zamknięta, czyli tzw., umowa na zasadzie wyłączności. Z naszych obserwacji i prowadzonych badań wynika, że przez bardzo wielu niedoceniana i ciesząca się małą popularnością wśród sprzedających. Z czego wynika jej tak mała popularność?
W założeniu nikt z nas nie lubi się uzależniać od jednej osoby lub firmy. Czy w tym jednak szczególnym przypadku tego typu argument jest słuszny i zasadny? Z całą odpowiedzialnością pragniemy zapewnić Państwa, że takie pojmowanie istoty współpracy jest ze wszechmiar mylne, gdyż tak jak z kancelariami prawnymi, klient najczęściej powierza prowadzenie swoich poufnych spraw wyłącznie jednej zaufanej i skutecznej kancelarii, a nie oddaje prowadzenia kilku, czy też kilkudziesięciu prawnikom, a co za tym idzie:

  • UMOWA NA ZASADZIE WYŁĄCZNOŚCI: Złożenie oferty sprzedaży nieruchomości na zasadzie wyłączności w jednym biurze i tak skutkuje pojawieniem się tej oferty w wielu innych licencjonowanych biurach poprzez wzajemną wymianę ofertami, pomiędzy biurami, tak w kraju, jak i za granicą. Kolejnym atutem tej opcji jest eliminowanie krępujących sytuacji, związanych z umawianiem się tego samego Klienta na pokaz tej samej nieruchomości z wieloma biurami, co z kolei pozwala zaoszczędzić czas cenny dla Państwa, Klienta i maklerów z innych biur, gwarantując bezpieczny i sprawny przebieg kontraktu. Makler personalnie odpowiedzialny za ofertę na wyłączność, podobnie jak makler giełdowy stara się wykonać swoje zadanie szybko, dokładając wszelkich starań w zakresie szerokiego i wielopłaszczyznowego promowania oferty, inwestując swój czas, zaangażowanie w pracę i środki związane z przygotowaniem, promocją, reklamą oraz sprzedażą lub zakupem nieruchomości.
  • SZYBKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ: Znacznie łatwiej, szybciej i skuteczniej jest sprzedać mieszkanie we współpracy z jednym, sprawdzonym, licencjonowanym biurem współpracującym z innymi biurami, niż tylko w oparciu o własny wysiłek klienta.
  • GWARANCJA KOMFORTU: Większy komfort gwarantuje Państwu praca z jednym przygotowanym maklerem.
  • OSZCZĘDNOŚĆ CZASU: Profesjonaliści w dziedzinie pośrednictwa obrotu nieruchomościami działają szybko i precyzyjne, trafiając z ofertą pod konkretny adres osoby zainteresowanej.
  • OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY: Podpisując umowę na zasadzie wyłączności zobowiązujemy się w sposób szczególny wypromować Państwa nieruchomość. Dublowanie kosztów związanych z reklamą np. sprzedaży mieszkania, domu, działki, lokalu, czy obiektu wspólnie z klientem, jest po prostu nieekonomiczne.
  • BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI: Nawet w przypadku, gdy bez udziału Pośrednika dociera do Państwa Kontrahent, reprezentujemy Państwa interesy pod kątem formalno-prawnym, a nawet wspieramy skutecznie ewentualne negocjacje.
  • Ponadto możemy promować ofertę dodając ją do puli promocyjnej PROMOCJA 0%

3. Jaka jest wysokość zadatku w przypadku podpisania umowy przedwstępnej?

Formalnie nie jest sprecyzowana wysokość wpłacanego zadatku. Zwyczajowo przyjmuje się, że jest to około 10% wartości transakcji, bądź też inna kwota na jaką umówią się strony.


4. Jaka jest wysokość Państwa prowizji?

Wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na terytorium RP wynosi zwykle 3% wartości transakcji, w przypadku, kiedy obejmuje ona nieruchomość zabudowaną lub lokalową i 5% wartości transakcji w przypadku, kiedy obejmuje ona nieruchomość niezabudowaną + VAT 23%. Ponadto, pośrednik powinien poinformować Klienta o tym, że może reprezentować drugą stronę umowy transakcji zbycia/ nabycia nieruchomości.


 

Oferty specjalne (Pokaż wszystkie oferty specjalne)

Oferty premium (Pokaż wszystkie oferty premium)