Grecja

Szanowni Państwo, Mając na uwadze codziennie otrzymywaną ogromną ilość zapytań odnośnie procedur i kosztów związanych z zakupem nieruchomości w Grecji, pragniemy poniżej nieco przybliżyć zagadnienie.

Zakup apartamentów i lokali w Grecji


PROCEDURY

Procedura zakupu:

Procedury i koszty - zakup apartamentów i lokali - GrecjaWarunki sprzedaży i zakupu apartamentów w Grecji wyglądają identycznie, jak w Polsce i całej Unii Europejskiej, tzn. zakup odbywa się aktem notarialnym przeniesienia własności, sporządzanym i podpisywanym w kraju na terenie którego znajduje się kupowana nieruchomość, a transakcje w Grecji przeprowadzane są wyłącznie w walucie EUR.

Proces zakupu odbywa się dwuwariantowo, tzn.:

 1. Wariant pierwszy to zakup apartamentu podczas wyjazdu inwestycyjnego – wizyty w Grecji,
 2. Wariant drugi to zakup apartamentu bez konieczności wylotu do Grecji, jednakże zawsze zachęcamy do skorzystania z wariantu pierwszego, gdyż daje on możliwość osobistego poznania terenu i okolicy oraz bezpośredniego sąsiedztwa, co jest niezwykle pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Podkreślamy, że Grupa ILS Poland, jako licencjonowany pośrednik (posiadający ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) i współzałożyciel Polskiej Izby Nieruchomości-PIN przy każdym wariancie zakupu dba o najlepiej pojmowany interes kupującego, a co za tym idzie podpisujemy umowę pośrednictwa zarówno w Polsce, jak i na miejscu w Grecji, a także korespondencyjnie, która w głównej mierze zabezpiecza klienta.

Zakup nieruchomości w obu wariantach wiąże się z kilkoma podstawowymi krokami, a proces ten przeprowadzany jest kompleksowo przez ILS Poland Group i wygląda następująco:

 1. Podpisanie umowy pośrednictwa lub,
 2. Organizacja wyjazdu inwestycyjnego-podróży, w tym przelotu w obie strony i rezerwacja hotelu,
 3. Odbiór z lotnisk i transfer do hotelu oraz podpisanie umowy pośrednictwa,
 4. Oględziny alternatywnych nieruchomości według określonych przez klienta kryteriów i wskazanie bieżących promocji developerskich
 5. Przeprowadzenie ewentualnych negocjacji ceny ofertowej ze sprzedającym na życzenie klienta, przy czym nadmieniamy, iż negocjacje są skuteczne najczęściej podczas płatności jednorazowej lub zakupu co najmniej 2 apartamentów,
 6. Wpłata opłaty rezerwacyjnej (najczęściej w wysokości 1.000-1.500 EUR) i jednoczesne podpisanie umowy rezerwacyjnej,
 7. Tłumaczenie i negocjacje warunków umowy przedwstępnej,
 8. Podpisanie umowy przedwstępnej przeniesienia własności i wpłata w terminie do 14 dni pierwszej transzy w wysokości nie mniej niż 30% wartości wybranego apartamentu z uwzględnieniem już dokonanej wpłaty opłaty rezerwacyjnej (np. 1.000 EUR),
 9. Wpłata pozostałych 70% wartości w indywidualnie ustalonych w treści umowy przedwstępnej transzach i terminach,
 10. Odbiór i przekazanie lokalu, w tym sprawdzenie zgodności stanu faktycznego i parametrów lokalu, względem dokumentacji,
 11. Organizacja i podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości (po formalno prawnym oddaniu budynku do użytku) u notariusza na miejscu w Grecji, także w obecności tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem, że najczęściej do tego momentu sprzedający oczekuje zapłaty całości ceny, choć istnieje możliwość zapłaty w trakcie podpisywania umowy notarialnej lub po jej podpisaniu w umówionym terminie gotówką lub przelewem.

Nadmieniamy, iż jasno sprecyzowana w umowie pośrednictwa wola stron gwarantuje Państwu bezpieczeństwo transakcji, a sama treść umowy w sposób jednoznaczny określa zakres obowiązków i czynności pośrednika niezbędnych do jej realizacji.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby rozwiać ewentualne wątpliwości i odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytanie podkreślamy, że Developerzy z którymi mamy podpisane umowy, zawsze są developerami przez nas sprawdzonymi, często posiadającymi gwarancje skarbu Państwa, a także posiadającymi już ukończone realizacje i zadowolonych klientów (m.in. naszych rodaków z Polski, na stałe mieszkających w Polsce, we Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii lub innych krajach świata, w tym prawników, ekonomistów, etc.).

KOSZTY

Koszty zakupu:

Do kosztów zakupu jakiejkolwiek nieruchomości, a w tym przypadku apartamentu w Grecji oprócz ceny ofertowej należy doliczyć:

 1. Koszty notarialne umowy przeniesienia własności, tzn. taksę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (identycznie, jak w Polsce), gdzie całość płatna jest u notariusza, a w szczególności taksa notarialna to koszt rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset Euro (zwykle 1,3% wartości nieruchomości), zaś podatek od czynności cywilno prawnych w Grecji wynosi 9% przy wartości nieruchomości do 15.000 euro, 11% od wartości przewyższającej kwotę 15.000 euro, w niektórych rejonach wartości te wynoszą kolejno 7 i 9%.
 2. Dodatkowo notariusz pobiera od klienta podatek komunalny, równy 3% wartości nieruchomości.
 3. Opłata za wpis w księdze wieczystej, wynosi 0,45% wartości nieruchomości.
 4. Koszty przelotu w obie strony oraz pobytu w dowolnie wybranym hotelu (przy czym koszt ten jest opcjonalny- gdyż obsługujemy również transakcje kompleksowo bez konieczności wylotu).

Koszty stałe:

Na terytorium Republiki Greckiej wszystkie mieszkania- apartamenty są bezczynszowe, natomiast każdy właściciel apartamentu (przy założeniu, że jest to apartament w zamkniętym kompleksie apartamentowym z wieloma udogodnieniami), zobowiązany jest do podpisania umowy o zarządzanie całością kompleksu (odpowiednik naszego czynszu) z zarządcą - najczęściej developerem i cena całorocznego zarządu nieruchomości oscyluje w granicach od 10 do 20 EUR za metr kwadratowy danego apartamentu na rok.

Czynniki składowe kosztów stałych:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby w pełni zobrazować powyższe koszty podajemy przykład dla wybranej oferty apartamentu typu Studio o powierzchni całkowitej 27,73 m2, otóż przyjmujemy, iż koszt utrzymania całoroczny w przypadku tego apartamentu wynosić będzie po oddaniu do użytku 10 EUR na rok za metr kwadratowy apartamentu (według umowy o zarządzanie), co przy założeniu 27,73 m2x10EUR daje wynik 277,30 EUR na rok.

Ta właśnie opłata stanowi koszt zarządzania kompleksem i obejmuje utrzymanie powierzchni wspólnych, w tym:

 • całodobową recepcję,
 • całodobową ochronę,
 • czyszczenie basenów,
 • strzyżenie trawników,
 • bezpłatny parking chroniony dla właścicieli apartamentów,
 • konserwację wind,
 • tzw. fundusz remontowy,
 • utrzymanie saun,
 • siłowni i wielu innych udogodnień, etc.
 • podatek od nieruchomości,
 • opcjonalnie zryczałtowaną opłatę za media (zużycie energii elektrycznej i wody).

Opłaty dodatkowe:

Dodatkowe opłaty ustalane są na podstawie wskazań liczników i obejmują zużycie energii elektrycznej i wody, choć czasem opłata za zarządzanie nieruchomością przy wielu ofertach obejmuje również zryczałtowaną opłatę za prąd i wodę, rozliczaną raz do roku dopłatą lub nadpłatą po zakończonym roku kalendarzowym.

Koszty kompleksowej obsługi ILS POLAND GROUP:

ILS POLAND GROUP zapewnia kompleksową obsługę i przeprowadzenie każdej transakcji (czy to z własnego banku ofert, czy też ze źródeł wskazanych przez klienta), a podczas zakupu apartamentów z rynku pierwotnego wynagrodzenie pośrednika pokrywa developer, a co za tym idzie kupujący zwolniony jest z płacenia prowizji!

Warto tu również wspomnieć, że w niektórych przypadkach, przy zakupie droższych apartamentów niektórzy developerzy pokrywają także koszty podróży i pobytu.

*Ewentualna prowizja za czynności pośrednictwa w tym za kompleksową obsługę i przeprowadzenie transakcji, może zostać ustalona wyłącznie podczas zakupu najmniejszych i najtańszych apartamentów na warunkach promocyjnych ILS Poland Group jedynie w sytuacji, gdy sprzedającym jest osoba prywatna lub developer, który nie pokrywa wynagrodzenia pośrednika, a wysokość wynagrodzenia ILS Poland Group ustalana jest wówczas indywidualnie na podstawie ceny wybranej nieruchomości i klient informowany jest o tym przed podjęciem decyzji.

UWAGA

ILS Poland Group zapewnia również kompleksową obsługę posprzedażową, w tym wynajem oraz pomoc podczas umeblowania i wyposażania apartamentów na podstawie indywidualnych uzgodnień lub odrębnych umów.

Dodatkowe i przydatne linki:

 1. Ambasada: >>https://www.gov.pl/web/grecja/ambasada
 2. Zasady wjazdu: >>https://www.gov.pl/web/grecja/informacje-dla-podrozujacych
 3. Wikipedia: >>https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
 4. Wyszukaj nieruchomości w Grecji na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/grecja
 5. Wyszukaj apartamenty w Grecji na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/grecja/apartamenty/sprzedaz

 

Zakup domów i gruntów w Grecji


PROCEDURY

Procedura zakupu:

Procedury i koszty - zakup domów i gruntów - GrecjaWarunki sprzedaży i zakupu nieruchomości gruntowych (działek) niezabudowanych, czy też zabudowanych np. domem mieszkalnym w Grecji wyglądają identycznie, jak w Polsce i całej Unii Europejskiej, tzn. zakup odbywa się aktem notarialnym przeniesienia własności, sporządzanym i podpisywanym w kraju na terenie którego znajduje się kupowana nieruchomość, a transakcje w Grecji przeprowadzane są wyłącznie w walucie EUR.

Proces zakupu domów i gruntów odbywa się podobnie jak przy zakupie apartamentów dwuwariantowo, tzn.:

Wariant pierwszy to zakup domu wraz z gruntem (działką) lub samego gruntu podczas wyjazdu inwestycyjnego - wizyty w Grecji,
Wariant drugi to zakup nieruchomości bez konieczności wylotu do Grecji, jednakże zawsze zachęcamy do skorzystania z wariantu pierwszego, gdyż daje on możliwość osobistego poznania terenu i okolicy oraz bezpośredniego sąsiedztwa, co jest niezwykle pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Podkreślamy, że grupa ILS POLAND GROUP, jako licencjonowany pośrednik (posiadający ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) i współzałożyciel Polskiej Izby Nieruchomości-PIN przy każdym wariancie zakupu dba o najlepiej pojmowany interes kupującego, a co za tym idzie podpisujemy umowę pośrednictwa zarówno w Polsce, jak i na miejscu w Grecji, a także korespondencyjnie, która w głównej mierze zabezpiecza klienta.

Zakup nieruchomości w obu wariantach wiąże się z kilkoma podstawowymi krokami, a proces ten przeprowadzany jest kompleksowo przez ILS Poland Group i wygląda następująco:

 1. Podpisanie umowy pośrednictwa lub,
 2. Organizacja wyjazdu inwestycyjnego-podróży, w tym przelotu w obie strony i rezerwacja hotelu,
 3. Odbiór z lotniska i transfer do hotelu oraz podpisanie umowy pośrednictwa,
 4. Oględziny alternatywnych nieruchomości według określonych przez klienta kryteriów,
 5. Przeprowadzenie ewentualnych negocjacji ze sprzedającym na życzenie klienta,
 6. Po podjęciu decyzji o zakupie wybranej nieruchomości wniesienie opłaty rezerwacyjno-depozytowej w wysokości minimum 1.000 EUR na konto depozytowe u notariusza, jako zadatek dla sprzedającego wliczony następnie przy umowie przeniesienia własności w cenę zakupu nieruchomości,
 7. Organizacja i podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości u notariusza na miejscu w Grecji, także w obecności tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem, że najczęściej do tego momentu sprzedający oczekuje zapłaty całości ceny, choć istnieje możliwość zapłaty w trakcie podpisywania umowy notarialnej lub po jej podpisaniu w umówionym terminie gotówką lub przelewem.

WAŻNE 

Zarejestrowana na potrzeby zakupu spółka nie prowadzi działalności, występuje jedynie, jako właściciel gruntu, a co za tym idzie wyłącznie raz do roku rozliczana jest tzw. PIT-0, we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym – na życzenie klienta przez ILS POLAND GROUP.

Nadmieniamy, iż jasno sprecyzowana w umowie pośrednictwa wola stron gwarantuje Państwu bezpieczeństwo transakcji, a sama treść umowy w sposób jednoznaczny określa zakres obowiązków i czynności pośrednika niezbędnych do jej realizacji.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby rozwiać ewentualne wątpliwości i odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytanie podkreślamy, że oferowane domy wraz z gruntami (działkami) z ryku wtórnego, pochodzą bezpośrednio od właścicieli- sprzedających i zawsze są przez nas sprawdzone pod względem formalno prawnym.

KOSZTY

Koszty zakupu:

Do kosztów zakupu jakiejkolwiek nieruchomości gruntowej w Grecji oprócz ceny ofertowej należy doliczyć:

 1. Koszty notarialne umowy przeniesienia własności, tzn. taksę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (identycznie jak w Polsce), gdzie całość płatna jest u notariusza, a w szczególności taksa notarialna to koszt rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset Euro (zwykle 1,3% wartości nieruchomości), zaś podatek od czynności cywilno prawnych w Grecji wynosi 9% przy wartości nieruchomości do 15.000 euro, 11% od wartości przewyższającej kwotę 15.000 euro, w niektórych rejonach wartości te wynoszą kolejno 7 i 9%,
 2. Dodatkowo notariusz pobiera od klienta podatek komunalny, równy 3% wartości nieruchomości,
 3. Opłata za wpis w księdze wieczystej, wynosi 0,45% wartości nieruchomości,
 4. Koszty przelotu w obie strony oraz pobytu w dowolnie wybranym hotelu (przy czym koszt ten jest opcjonalny- gdyż obsługujemy również transakcje kompleksowo bez konieczności wylotu).

Koszty stałe:

Podatek od nieruchomości- roczny podatek od nieruchomości, jednak konieczność uiszczania tego podatku dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, których wartość równa jest bądź przekracza kwotę 243.000 euro, a wysokości podatku wynosi od 0,3% do 0,8% wartości nieruchomości.

Opłaty dodatkowe:

Dodatkowe opłaty ustalane są na podstawie wskazań liczników i obejmują zwykle zużycie energii elektrycznej i wody oraz wywóz nieczystości.

Koszty kompleksowej obsługi ILS POLAND GROUP:

*ILS POLAND GROUP zapewnia kompleksową obsługę i przeprowadzenie każdej transakcji (czy to z własnego banku ofert, czy też ze źródeł wskazanych przez klienta), a koszt prowizji za czynności pośrednictwa w tym za kompleksową obsługę i przeprowadzenie transakcji, ustalany jest indywidualnie telefonicznie lub na miejscu w Grecji, oczywiście przy założeniu, iż zamiarem kupującego jest zakup wyłącznie działki lub domu.

UWAGA

ILS Poland Group zapewnia również kompleksową obsługę posprzedażową, w tym pomoc przy kompleksowych remontach kapitalnych domów oraz podczas umeblowania i wyposażania domów na podstawie indywidualnych uzgodnień lub odrębnych umów.

Dodatkowe i przydatne linki:

 1. Ambasada: >>https://www.gov.pl/web/grecja/ambasada
 2. Zasady wjazdu: >>https://www.gov.pl/web/grecja/informacje-dla-podrozujacych
 3. Wikipedia: >>https://pl.wikipedia.org/wiki/Grecja
 4. Wyszukaj nieruchomości w Grecji na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/grecja
 5. Wyszukaj domy w Grecji na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/grecja/domy/sprzedaz

Oferty specjalne (Pokaż wszystkie oferty specjalne)

Oferty premium (Pokaż wszystkie oferty premium)