Egipt

Szanowni Państwo, Mając na uwadze codziennie otrzymywaną ogromną ilość zapytań odnośnie procedur i kosztów związanych z zakupem nieruchomości w Egipcie, pragniemy poniżej nieco przybliżyć zagadnienie.

Zakup apartamentów i lokali w Egipcie


PROCEDURY

Procedura zakupu:

Procedury i koszty - apartamenty i lokale - EgiptWarunki sprzedaży i zakupu apartamentów w Egipcie wyglądają podobnie jak w Polsce, zakup odbywa się na podstawie umowy kupna-sprzedaży, tzw. kontraktu (na rynku pierwotnym redagowanego przez dewelopera). Prawnik- odpowiednik naszego notariusza na miejscu w Egipcie sporządza akt własności i rejestruje nieruchomość potwierdzając nabycie prawa własności.

Proces zakupu odbywa się dwuwariantowo, tzn.:

 1. Wariant pierwszy to zakup apartamentu podczas wyjazdu inwestycyjnego – wizyty w Egipcie,
 2. Wariant drugi to zakup apartamentu bez konieczności wylotu do Egiptu, jednakże zawsze zachęcamy do skorzystania z wariantu pierwszego, gdyż daje on możliwość osobistego poznania terenu i okolicy oraz bezpośredniego sąsiedztwa, co jest niezwykle pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Podkreślamy, że Grupa ILS Poland, jako licencjonowany pośrednik (posiadający ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) i współzałożyciel Polskiej Izby Nieruchomości-PIN przy każdym wariancie zakupu dba o najlepiej pojmowany interes kupującego.

Zakup nieruchomości w obu wariantach wiąże się z kilkoma podstawowymi krokami, a proces ten przeprowadzany jest kompleksowo przez ILS Poland Group i wygląda następująco:

 1. Podpisanie umowy pośrednictwa lub,
 2. Organizacja wyjazdu inwestycyjnego-podróży, w tym przelotu w obie strony i rezerwacja hotelu,
 3. Odbiór z lotniska i transfer do hotelu, bezpłatny w przypadku wcześniejszej rezerwacji apartamentu przez klienta, w pozostałych przypadkach za opłatą w wysokości 60 USD, zwrotną w przypadku dokonania zakupu,
 4. Oględziny alternatywnych nieruchomości według określonych przez klienta kryteriów i wskazanie bieżących promocji developerskich,
 5. Przeprowadzenie ewentualnych negocjacji ceny ofertowej ze sprzedającym na życzenie klienta, przy czym nadmieniamy, iż negocjacje są zwykle skuteczne podczas płatności jednorazowej lub zakupu co najmniej 2 apartamentów,
 6. Wpłata opłaty rezerwacyjnej (najczęściej w wysokości 10% wartości apartamentu) i jednoczesne podpisanie umowy rezerwacyjnej, wyłącznie w przypadku ofert na rynku pierwotnym bezpośrednio od developera),
 7. Przygotowanie umowy przedwstępnej, tzw. kontraktu przez developera w języku arabskim i angielskim. Jest to dokument prawnie wiążący, zawierający kluczowe informacje na temat warunków transakcji, opis nieruchomości, jej cenę, sposób płatności, w tym wysokość pierwszej transzy oraz ewentualnych opłat karnych za opóźnienia w realizacji projektu lub w płatnościach. Po podpisaniu umowy, kupujący zobowiązany zostaje do zapłaty pierwszej transzy należności za apartament, maksymalnie w terminie 28 dni od podpisania umowy. Wysokość depozytu kontraktowego (pierwszej transzy) waha się w granicach 30-50% wartości apartamentu w zależności od dewelopera i inwestycji (warunkiem otrzymania podpisanego kontraktu jest dokonanie przez kupującego wpłaty minimum 40% wartości mieszkania). Pozostała część wartości spłacana jest w indywidualnie ustalanych transzach z ostatnią płatnością po zakończeniu budowy nieruchomości. Szczegółowe warunki płatności ustalane są każdorazowo przez konkretnego dewelopera i mogą się różnić w przypadku oferowanych projektów.
 8. Przy finalizowaniu transakcji zakupu możliwe są dwie opcje ukończenia procesu zakupu i rejestracji nieruchomości w księgach notarialnych:
 • Pierwszą z opcji jest możliwość zlecenia kancelarii prawnej dokonania czynności rejestracyjnych kupującego, jako właściciela nieruchomości w Biurze Rejestracji Nieruchomości (odpowiednik naszego Sądu Hipotecznego) w Kairze stolicy Arabskiej Republiki Egiptu. Konsekwencją takiego sposobu rejestracji jest ograniczenie ilości posiadanych nieruchomości przez obcokrajowca do maksimum dwóch o łącznej maksymalnej powierzchni użytkowej 4.000 m2 oraz ograniczenie możliwości odsprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty zakupu.
 • Drugą opcją jest możliwość skorzystania z rejestracji prawa własności wyłącznie poprzez rejestrację notarialną (z procedurą walidacji podpisu i potwierdzenia oświadczenia woli poprzez orzeczenie sądu) w lokalnej kancelarii. Dzięki zastosowaniu tej procedury można nabyć więcej niż dwie nieruchomości w Egipcie lub odsprzedać je przed upływem 5 lat.
  Po zakończonym procesie rejestracji Biuro Rejestracji Nieruchomości- odpowiednik polskiego sądu hipotecznego wystawia ostateczny dokument potwierdzający własność.

ILS GROUP po podjęciu decyzji o zakupie wskazuje swoim klientom i rekomenduje usługi sprawdzonej i właściwej miejscowo kancelarii prawnej (odpowiednik kancelarii notarialnej), która przeprowadza cały proces rejestracji nieruchomości, a wcześniej sprawdza stan prawny nabywanego obiektu.

UWAGA - WAŻNE

 1. Status rejestracji tytułu jest potwierdzany poprzez przegląd dokumentacji tytułu własności.
 2. Kolejnym etapem jest sprawdzenie, czy wybrana nieruchomość nie jest obciążona w Egipcie z tytułu jakichkolwiek zobowiązań lub zastawów hipotecznych. Zgodnie z prawem egipskim, takie zobowiązania ciążą na nieruchomości również po przeniesieniu jej tytułu własności, dlatego potencjalny nabywca przy udziale ILS i rekomendowanej kancelarii prawnej zdobywa pewność, że nieruchomość jest wolna od wad prawnych i nie stanowi przedmiotu tansakcji lub zastawu wobec osób trzecich. Kontrola stanu prawnego dokonywana jest poprzez wgląd do Rejestru Zastawów i Hipotek u publicznego notariusza w dzielnicy, do której przynależy nieruchomość.
 3. Niezbędne jest również potwierdzenie, że wszystkie należne podatki od nieruchomości pobierane w Egipcie zostały w pełni opłacone. Stawki podatku różnią się w zależności od lokalizacji oraz standardu. Jakiekolwiek zaległości podatkowe ciążące na nieruchomości nie są anulowane wskutek przeniesienia własności, a zatem w interesie kupującego leży sprawdzenie również tego faktu, gdyż inaczej możliwe byłoby przeniesienie zobowiązań podatkowych na nowego właściciela.
  *W związku z powyższym ILS GROUP podczas przygotowania i przeprowadzania transakcji rekomenduje i zaleca swoim klientom korzystanie z usług wskazanej, sprawdzonej i współpracującej kancelarii prawnej, celem weryfikacji stanu prawnego każdej nieruchomości przed dokonaniem transakcji zakupu w Egipcie!

KOSZTY

Koszty zakupu:

Do kosztów zakupu jakiejkolwiek nieruchomości, a w tym przypadku nieruchomości w Egipcie, oprócz ceny ofertowej należy doliczyć:

Koszty notarialnej rejestracji nieruchomości (wynagrodzenie prawnika) w wysokości ok. 1.000 USD za rejestrację jednej nieruchomości. Opłata za całość dokonywanej rejestracji wnoszona jest w kancelarii reprezentującej na miejscu kupującego.

Koszty stałe:

Na terytorium Arabskiej Republiki Egiptu mieszkania są bezczynszowe, niemniej jednak w kompleksach z udogodnieniami (baseny, ogrody, recepcja, ochrona) wszyscy właściciele i nabywcy mieszkań- apartamentów są zobligowani do płacenia czynszu, który uzależniony jest od rodzaju udogodnień, jak i wielkości apartamentu i zwykle oscyluje pomiędzy 400, a 700 USD na rok.

Czynniki składowe kosztów stałych:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby w pełni zobrazować powyższe koszty podajemy przykład dla wybranej oferty kameralnego apartamentu, gdzie przyjmujemy, iż koszt utrzymania całoroczny w przypadku tego apartamentu wynosić będzie 400 USD na rok.

Ta właśnie opłata (czynsz) stanowi koszt zarządzania kompleksem i obejmuje utrzymanie powierzchni wspólnych, w tym:

 • całodobową recepcję,
 • całodobową ochronę,
 • czyszczenie basenów,
 • utrzymanie ogrodów,
 • konserwację wind,
 • tzw. fundusz remontowy,
 • utrzymanie saun,
 • siłowni i wielu innych udogodnień, etc.
 • opcjonalnie zryczałtowaną opłatę za media (zużycie energii elektrycznej i wody)

Opłaty dodatkowe:

Dodatkowe opłaty ustalane są na podstawie wskazań liczników i obejmują zużycie energii elektrycznej i wody, choć czasem opłata za zarządzanie nieruchomością przy wielu ofertach obejmuje również zryczałtowaną opłatę za prąd i wodę, rozliczaną raz do roku dopłatą lub nadpłatą po zakończonym roku kalendarzowym. Opłaty miesięczne za wodę i energię elektryczną wynoszą około 30 USD miesięcznie przy średnim użytkowaniu.

Opłaty skarbowe i opodatkowanie:

 • nie ma podatku VAT
 • nie ma podatku od przychodów lub dochodów
 • nie nalicza się podatku od majątku na podstawie wartości nieruchomości

WIZY:

Właściciel nieruchomości otrzymuje wizę na 12 miesiecy w przypadku zakupu apartamentu o wartości powyżej 50.000 USD, w przypadku niższej wartości na 6 miesiecy. Wniosek o wizę składa się biurze wizowym i otrzymuje ją właściciel nieruchomości, jego współmałżonek oraz dzieci, a po zakończonym okresie ważności wiza jest odnawialna.

Koszty kompleksowej obsługi ILS POLAND GROUP:

ILS POLAND GROUP zapewnia kompleksową obsługę i przeprowadzenie każdej transakcji (czy to z własnego banku ofert, czy też ze źródeł wskazanych przez klienta), a podczas zakupu apartamentów wynagrodzenie pośrednika pokrywa developer, a co za tym idzie kupujący zwolniony jest z płacenia prowizji!

*Ewentualna prowizja za czynności pośrednictwa w tym za kompleksową obsługę i przeprowadzenie transakcji zostanie ustalona wyłącznie podczas zakupu apartamentów z rynku wtórnego lub najmniejszych i najtańszych apartamentów z rynku pierwotnego na warunkach promocyjnych ILS POLAND GROUP, a wysokość wynagrodzenia ILS Poland Group ustalana jest wówczas indywidualnie na podstawie ceny wybranej nieruchomości i klient informowany jest o tym przed podjęciem decyzji.

UWAGA: ILS Poland Group zapewnia również kompleksową obsługę posprzedażową, w tym wynajem oraz pomoc podczas umeblowania i wyposażania apartamentów na podstawie indywidualnych uzgodnień lub odrębnych umów.

Dodatkowe i przydatne linki:

 1. Ambasada: >>https://www.gov.pl/web/egipt/ambasada
 2. Zasady wjazdu: >>https://www.gov.pl/web/egipt/idp
 3. Wikipedia: >>https://pl.wikipedia.org/wiki/Egipt
 4. Wyszukaj nieruchomości w Egipcie na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/egipt
 5. Wyszukaj apartamenty w Egipcie na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/egipt/apartamenty/sprzedaz


Zakup domów i gruntów w Egipcie


PROCEDURY

Procedura zakupu:

Procedury i koszty - domy i grunty - EgiptWarunki sprzedaży i zakupu nieruchomości gruntowych (działek) niezabudowanych, czy też zabudowanych np. domem mieszkalnym w Egipcie wyglądają podobnie jak w Polsce tzn. zakup odbywa się aktem przeniesienia własności, sporządzanym i podpisywanym w kraju na terenie którego znajduje się kupowana nieruchomość.
Proces zakupu domów i gruntów odbywa się podobnie jak przy zakupie apartamentów dwuwariantowo, tzn.:

 1. Wariant pierwszy to zakup domu wraz z gruntem (działką) lub samego gruntu podczas wyjazdu inwestycyjnego - wizyty w Egipcie,
 2. Wariant drugi to zakup nieruchomości bez konieczności wylotu do Egiptu, jednakże zawsze zachęcamy do skorzystania z wariantu pierwszego, gdyż daje on możliwość osobistego poznania terenu i okolicy oraz bezpośredniego sąsiedztwa, co jest niezwykle pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Podkreślamy, że Grupa ILS Poland, jako licencjonowany pośrednik (posiadający ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) i współzałożyciel Polskiej Izby Nieruchomości-PIN przy każdym wariancie zakupu dba o najlepiej pojmowany interes kupującego.

Zakup nieruchomości w obu wariantach wiąże się z kilkoma podstawowymi krokami, a proces ten przeprowadzany jest kompleksowo przez ILS Poland Group i wygląda następująco:

 1. Podpisanie umowy pośrednictwa lub,
 2. Organizacja wyjazdu inwestycyjnego-podróży, w tym przelotu w obie strony i rezerwacja hotelu,
 3. Odbiór z lotniska i transfer do hotelu, bezpłatny w przypadku wcześniejszej rezerwacji domu przez klienta, w pozostałych przypadkach za opłatą w wysokości 60 USD, zwrotną w przypadku dokonania zakupu,
 4. Oględziny alternatywnych nieruchomości według określonych przez klienta kryteriów,
 5. Przeprowadzenie ewentualnych negocjacji ze sprzedającym na życzenie klienta,
 6. Organizacja i podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości u notariusza na miejscu w Egipcie, także w obecności tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem, że sprzedający – w przypadku osoby fizycznej- oczekuje zapłaty całości ceny w trakcie podpisywania umowy notarialnej,
 7. W przypadku ofert developerskich podpisanie umowy rezerwacyjnej i wpłata 10% wartości nieruchomości. Przygotowanie umowy przedwstępnej, tzw. kontraktu przez developera w języku arabskim i angielskim. Jest to dokument prawnie wiążący, zawierający kluczowe informacje na temat warunków transakcji, opis nieruchomości, jej cenę, sposób płatności, w tym wysokość pierwszej transzy oraz ewentualnych opłat karnych za opóźnienia w realizacji projektu lub w płatnościach. Po podpisaniu umowy, kupujący zobowiązany zostaje do zapłaty pierwszej transzy należności za apartament, maksymalnie w terminie 28 dni od podpisania umowy. Wysokość depozytu kontraktowego (pierwszej transzy) waha się w granicach 30-50% wartości apartamentu w zależności od dewelopera i inwestycji (warunkiem otrzymania podpisanego kontraktu jest dokonanie przez kupującego wpłaty minimum 40% wartości mieszkania). Pozostała część wartości spłacana jest w indywidualnie ustalanych transzach z ostatnią płatnością po zakończeniu budowy nieruchomości. Szczegółowe warunki płatności ustalane są każdorazowo przez konkretnego dewelopera i mogą się różnić w przypadku oferowanych projektów,
 8. Przy finalizowaniu transakcji zakupu możliwe są dwie opcje ukończenia procesu zakupu i rejestracji nieruchomości w księgach notarialnych:
 • Pierwszą z opcji jest możliwość zlecenia kancelarii prawnej dokonania czynności rejestracyjnych kupującego, jako właściciela nieruchomości w Biurze Rejestracji Nieruchomości (odpowiednik naszego Sądu Hipotecznego) w Kairze stolicy Arabskiej Republiki Egiptu. Konsekwencją takiego sposobu rejestracji jest ograniczenie ilości posiadanych nieruchomości przez obcokrajowca do maksimum dwóch o łącznej maksymalnej powierzchni użytkowej 4.000 m2 oraz ograniczenie możliwości odsprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty zakupu.
 • Drugą opcją jest możliwość skorzystania z rejestracji prawa własności wyłącznie poprzez rejestrację notarialną (z procedurą walidacji podpisu i potwierdzenia oświadczenia woli poprzez orzeczenie sądu) w lokalnej kancelarii. Dzięki zastosowaniu tej procedury można nabyć więcej niż dwie nieruchomości w Egipcie lub odsprzedać je przed upływem 5 lat.

Po zakończonym procesie rejestracji Biuro Rejestracji Nieruchomości- odpowiednik naszego sądu hipotecznego wystawia ostateczny dokument potwierdzający własność.

*ILS POLAND GROUP po podjęciu decyzji o zakupie wskazuje swoim klientom i rekomenduje usługi sprawdzonej, właściwej miejscowo kancelarii prawnej (odpowiednik kancelarii notarialnej), która przeprowadza cały proces rejestracji nieruchomości, a wcześniej sprawdza stan prawny nabywanego obiektu.

UWAGA - WAŻNE

 1. Status rejestracji tytułu jest potwierdzany poprzez przegląd dokumentacji tytułu własności.
 2. Kolejnym etapem jest sprawdzenie, czy wybrana nieruchomość nie jest obciążona w Egipcie z tytułu jakichkolwiek zobowiązań lub zastawów hipotecznych. Zgodnie z prawem egipskim, takie zobowiązania ciążą na nieruchomości również po przeniesieniu jej tytułu własności, dlatego potencjalny nabywca przy udziale ILS i rekomendowanej kancelarii prawnej zdobywa pewność, że nieruchomość jest wolna od wad prawnych i nie stanowi przedmiotu transakcji lub zastawu wobec osób trzecich. Kontrola stanu prawnego dokonywana jest poprzez wgląd do Rejestru Zastawów i Hipotek u publicznego notariusza w dzielnicy, do której przynależy nieruchomość.
 3. Niezbędne jest również potwierdzenie, że wszystkie należne podatki od nieruchomości pobierane w Egipcie zostały w pełni opłacone. Stawki podatku różnią się w zależności od lokalizacji oraz standardu. Jakiekolwiek zaległości podatkowe ciążące na nieruchomości nie są anulowane wskutek przeniesienia własności, a zatem w interesie kupującego leży sprawdzenie również tego faktu, gdyż inaczej możliwe byłoby przeniesienie zobowiązań podatkowych na nowego właściciela.

*W związku z powyższym ILS POLAND GROUP podczas przygotowania i przeprowadzania transakcji rekomenduje i zaleca swoim klientom korzystanie z usług wskazanej, sprawdzonej i współpracującej kancelarii prawnej, celem weryfikacji stanu prawnego każdej nieruchomości przed dokonaniem transakcji zakupu w Egipcie!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby rozwiać ewentualne wątpliwości i odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytanie podkreślamy, że oferowane domy wraz z gruntami (działkami) z ryku wtórnego, pochodzą bezpośrednio od właścicieli- sprzedających i zawsze są sprawdzone pod względem formalno prawnym przed zakupem.

KOSZTY

Koszty zakupu:

Do kosztów zakupu jakiejkolwiek nieruchomości, a w tym przypadku nieruchomości w Egipcie, oprócz ceny ofertowej należy doliczyć:

Koszty notarialnej rejestracji nieruchomości (wynagrodzenie prawnika) w wysokości ok. 1.000 USD za rejestrację jednej nieruchomości. Opłata za całość dokonywanej rejestracji wnoszona jest w kancelarii reprezentującej na miejscu kupującego.

Koszty stałe:

Na terytorium Arabskiej Republiki Egiptu domy są bezczynszowe, niemniej jednak w kompleksach z udogodnieniami (baseny, ogrody, recepcja, ochrona) wszyscy właściciele i nabywcy domów są zobligowani do płacenia czynszu, który uzależniony jest od rodzaju udogodnień, jak i wielkości domu zwykle oscyluje pomiędzy 500-1.000 USD na rok.

Czynniki składowe kosztów stałych:

Ta właśnie opłata (czynsz) stanowi koszt zarządzania kompleksem i obejmuje utrzymanie powierzchni wspólnych, w tym:

 • całodobową recepcję,
 • całodobową ochronę,
 • czyszczenie basenów,utrzymanie ogrodówutrzymanie saun,
 • siłowni i wielu innych udogodnień, etc.
 • opcjonalnie zryczałtowaną opłatę za media (zużycie energii elektrycznej i wody)

Opłaty dodatkowe:

Dodatkowe opłaty ustalane są na podstawie wskazań liczników i obejmują zużycie energii elektrycznej i wody, choć czasem opłata za zarządzanie nieruchomością przy wielu ofertach obejmuje również zryczałtowaną opłatę za prąd i wodę, rozliczaną raz do roku dopłatą lub nadpłatą po zakończonym roku kalendarzowym. Opłaty miesięczne za wodę i energię elektryczną wynoszą około 50 USD miesięcznie przy średnim użytkowaniu.

Opłaty skarbowe i opodatkowanie:

 • nie ma podatku VAT
 • nie ma podatku od przychodów lub dochodów
 • nie nalicza się podatku od majątku na podstawie wartości nieruchomości

WIZY:

Właściciel nieruchomości otrzymuje wizę na 12 miesiecy w przypadku zakupu apartamentu o wartości powyżej 50.000 USD, w przypadku niższej wartości na 6 miesiecy. Wniosek o wizę składa się biurze wizowym i otrzymuje ją właściciel nieruchomości, jego współmałżonek oraz dzieci, a po zakończonym okresie ważności wiza jest odnawialna.

Koszty kompleksowej obsługi ILS POLAND GROUP:

ILS POLAND GROUP zapewnia kompleksową obsługę i przeprowadzenie każdej transakcji (czy to z własnego banku ofert, czy też ze źródeł wskazanych przez klienta), a podczas zakupu domów wynagrodzenie pośrednika pokrywa developer, a co za tym idzie kupujący zwolniony jest z płacenia prowizji!

*Ewentualna prowizja za czynności pośrednictwa w tym za kompleksową obsługę i przeprowadzenie transakcji zostanie ustalona wyłącznie podczas zakupu domów z rynku wtórnego lub najmniejszych i najtańszych domów z rynku pierwotnego na warunkach promocyjnych ILS POLAND GROUP, a wysokość wynagrodzenia ILS Poland Group ustalana jest wówczas indywidualnie na podstawie ceny wybranej nieruchomości i klient informowany jest o tym przed podjęciem decyzji!

UWAGA: ILS POLAND GROUP zapewnia również kompleksową obsługę posprzedażową, w tym wynajem oraz pomoc podczas umeblowania i wyposażania apartamentów na podstawie indywidualnych uzgodnień lub odrębnych umów.

Dodatkowe i przydatne linki:

 1. Ambasada: >>https://www.gov.pl/web/egipt/ambasada
 2. Zasady wjazdu: >>https://www.gov.pl/web/egipt/idp
 3. Wikipedia: >>https://pl.wikipedia.org/wiki/Egipt
 4. Wyszukaj nieruchomości w Egipcie na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/egipt
 5. Wyszukaj domy w Egipcie na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/egipt/domy/sprzedaz

Oferty specjalne (Pokaż wszystkie oferty specjalne)

Oferty premium (Pokaż wszystkie oferty premium)