Portugalia

Szanowni Państwo, Mając na uwadze codziennie otrzymywaną ogromną ilość zapytań odnośnie procedur i kosztów związanych z zakupem nieruchomości w Portugalii i na Wyspie Madera, pragniemy poniżej nieco przybliżyć zagadnienie.

Zakup apartamentów i lokali w Portugalii


PROCEDURY

Procedura zakupu:

Procedury i koszy - zakup apartamentó i lokali - PortugaliaWarunki sprzedaży i zakupu apartamentów w Portugalii i na Wyspie Madera wyglądają identycznie, jak w Polsce i całej Unii Europejskiej, tzn. zakup odbywa się aktem notarialnym przeniesienia własności, sporządzanym i podpisywanym w kraju na terenie którego znajduje się kupowana nieruchomość, a transakcje w Portugalii przeprowadzane są wyłącznie w walucie EUR.

Proces zakupu odbywa się dwuwariantowo, tzn.:

 1. Wariant pierwszy to zakup apartamentu podczas wyjazdu inwestycyjnego – wizyty w Portugalii lub na Wyspie Madera,
 2. Wariant drugi to zakup apartamentu bez konieczności wylotu do Portugalii lub na Maderę, jednakże zawsze zachęcamy do skorzystania z wariantu pierwszego, gdyż daje on możliwość osobistego poznania terenu i okolicy oraz bezpośredniego sąsiedztwa, co jest niezwykle pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Podkreślamy, że Grupa ILS Poland, jako licencjonowany pośrednik (posiadający ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) i współzałożyciel Polskiej Izby Nieruchomości-PIN przy każdym wariancie zakupu dba o najlepiej pojmowany interes kupującego, a co za tym idzie podpisujemy umowę pośrednictwa zarówno w Polsce, jak i na miejscu w Portugalii i na Wyspie Madera, a także korespondencyjnie, która w głównej mierze zabezpiecza klienta.

Zakup nieruchomości w obu wariantach wiąże się z kilkoma podstawowymi krokami, a proces ten przeprowadzany jest kompleksowo przez ILS Poland Group i wygląda następująco:

 1. Podpisanie umowy pośrednictwa lub,
 2. Organizacja wyjazdu inwestycyjnego-podróży, w tym przelotu w obie strony i rezerwacja hotelu,
 3. Odbiór z lotnisk i transfer do hotelu oraz podpisanie umowy pośrednictwa,
 4. Oględziny alternatywnych nieruchomości według określonych przez klienta kryteriów i wskazanie bieżących promocji developerskich
 5. Przeprowadzenie ewentualnych negocjacji ceny ofertowej ze sprzedającym na życzenie klienta, przy czym nadmieniamy, iż negocjacje są skuteczne najczęściej podczas płatności jednorazowej lub zakupu co najmniej 2 apartamentów,
 6. Wpłata opłaty rezerwacyjnej (najczęściej w wysokości 1.000-2.000 EUR) i jednoczesne podpisanie umowy rezerwacyjnej, wyłącznie w przypadku ofert na rynku pierwotnym bezpośrednio od developera
 7. Rejestracja klienta indywidualnego w miejscowym Urzędzie Skarbowym, celem uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej- NIP, portugalskie Numero Contribuiente, niezbędnego do uruchomienia procedury zakupu.
 8. Tłumaczenie i ewentualne dodatkowe negocjacje warunków umowy przedwstępnej,
 9. Podpisanie umowy przedwstępnej przeniesienia własności i wpłata w terminie do 14 dni pierwszej transzy w wysokości nie mniej niż 30% wartości wybranego apartamentu z uwzględnieniem już dokonanej wpłaty opłaty rezerwacyjnej (np. 1.000-2.000 EUR), w przypadku ofert z rynku pierwotnego bezpośrednio od developera, zaś w przypadku zakupu od osoby fizycznej, podpisanie umowy przedwstępnej przeniesienia własności i wpłata zadatku w wysokości ustalonej indywidualnie ze stroną sprzedającą,
 10. Wpłata pozostałych 70% wartości w indywidualnie ustalonych w treści umowy przedwstępnej transzach i terminach, wyłącznie w przypadku ofert z rynku pierwotnego bezpośrednio od developera,
 11. Odbiór i przekazanie lokalu, w tym sprawdzenie zgodności stanu faktycznego i parametrów lokalu, względem dokumentacji,
 12. Organizacja i podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości (po formalno prawnym oddaniu budynku do użytku) u notariusza na miejscu w Portugalii lub na Wyspie Madera, także w obecności tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem, że najczęściej do tego momentu sprzedający oczekuje zapłaty całości ceny, choć istnieje możliwość zapłaty w trakcie podpisywania umowy notarialnej lub po jej podpisaniu w umówionym terminie gotówką lub przelewem.

Nadmieniamy, iż jasno sprecyzowana w umowie pośrednictwa wola stron gwarantuje Państwu bezpieczeństwo transakcji, a sama treść umowy w sposób jednoznaczny określa zakres obowiązków i czynności pośrednika niezbędnych do jej realizacji.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby rozwiać ewentualne wątpliwości i odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytanie podkreślamy, że Developerzy z którymi mamy podpisane umowy, zawsze są developerami przez nas sprawdzonymi, często posiadającymi różne gwarancje, nawet skarbu Państwa, a także posiadającymi już ukończone realizacje i zadowolonych klientów (m.in. naszych rodaków z Polski, na stałe mieszkających w Polsce, we Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii lub innych krajach świata, w tym prawników, ekonomistów, etc.).

KOSZTY

Koszty zakupu:

Do kosztów zakupu jakiejkolwiek nieruchomości, a w tym przypadku nieruchomości w Portugali lub na Wyspie Madera, oprócz ceny ofertowej należy doliczyć:

1. Koszty notarialne umowy przeniesienia własności, tzn. taksę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (identycznie jak w Polsce), gdzie całość płatna jest u notariusza, a w szczególności taksa notarialna to koszt rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset Euro- negocjowany, zaś podatek od czynności cywilno prawnych w Portugalii i na Wyspie Madera wynosi od 1 do 8% wartości transakcji i uzależniony jest od wytycznych gminy, na trenie której znajduje się kupowana nieruchomość oraz od wartości kupowanej nieruchomości- patrz poniżej:

 1. do 112.125€ 1%
 2. od 112.125€ do 153.375€ 2% minus 1121,25€
 3. od 153.375€ do 209.125€ 5% minus 5722,50€
 4. od 209.125€ do 348.500€ 7% minus 9905,00€
 5. od 348.500€ do 668.375€ 8% minus 13390,00€
 6. powyżej 668.375 € 6%

2. Koszty przelotu w obie strony oraz pobytu w dowolnie wybranym hotelu, gdzie koszt przelotu oscyluje pomiędzy 400, a 800 zł poza sezonem letnim w obie strony, tzn. Polska- Portugalia- Polska na osobę, a koszt pobytu w dobrej klasy hotelu z widokiem na morze w miesiącach zimowych i przed sezonem wynosi od 200 zł/ dobę za osobę (przy czym koszt ten jest opcjonalny- gdyż obsługujemy również transakcje kompleksowo bez konieczności wylotu).

Koszty stałe:

Na terytorium Republiki Portugalii i na Wyspie Madera wszyscy właściciele i nabywcy mieszkań- apartamentów są zobligowani do płacenia czynszu, który uzależniony jest od typu zaszeregowania od T1 do T4 w zależności od wielkości i ilości sypialni, w tym każdy właściciel apartamentu, bez względu na lokalizację (także przy założeniu, że jest to apartament w zamkniętym kompleksie apartamentowym typu kondominium z wieloma udogodnieniami), zobowiązany jest do podpisania umowy o zarządzanie całością kompleksu (odpowiednik naszego czynszu) z zarządcą - najczęściej developerem i cena całorocznego zarządu nieruchomością oscyluje w granicach od 25 EUR przy T1 do 80 EUR przy T4 miesięcznie

Czynniki składowe kosztów stałych:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby w pełni zobrazować powyższe koszty podajemy przykład dla wybranej oferty kameralnego apartamentu, gdzie przyjmujemy, iż koszt utrzymania całoroczny w przypadku tego apartamentu wynosić będzie po oddaniu do użytku 25 EUR miesięcznie (według umowy o zarządzanie), co przy założeniu 25 EURx12 miesięcy daje wynik 300 EUR na rok.

Ta właśnie opłata (czynsz) stanowi koszt zarządzania kompleksem i obejmuje utrzymanie powierzchni wspólnych, w tym:

 • całodobową recepcję,
 • całodobową ochronę,
 • czyszczenie basenów,
 • bezpłatny parking chroniony dla właścicieli apartamentów,
 • konserwację wind,
 • tzw. fundusz remontowy,
 • utrzymanie saun,
 • siłowni i wielu innych udogodnień, etc.
 • opcjonalnie zryczałtowaną opłatę za media (zużycie energii elektrycznej i wody)

Opłaty dodatkowe:

Dodatkowe opłaty ustalane są na podstawie wskazań liczników i obejmują zużycie energii elektrycznej i wody, choć czasem opłata za zarządzanie nieruchomością przy wielu ofertach obejmuje również zryczałtowaną opłatę za prąd i wodę, rozliczaną raz do roku dopłatą lub nadpłatą po zakończonym roku kalendarzowym.

Koszty kompleksowej obsługi ILS POLAND GROUP:

ILS POLAND GROUP zapewnia kompleksową obsługę i przeprowadzenie każdej transakcji (czy to z własnego banku ofert, czy też ze źródeł wskazanych przez klienta), a podczas zakupu apartamentów wynagrodzenie pośrednika pokrywa developer, a co za tym idzie kupujący zwolniony jest z płacenia prowizji!

*Ewentualna prowizja za czynności pośrednictwa w tym za kompleksową obsługę i przeprowadzenie transakcji, może zostać ustalona wyłącznie podczas zakupu najmniejszych i najtańszych apartamentów na warunkach promocyjnych ILS POLAND GROUP jedynie w sytuacji, gdy sprzedającym jest osoba prywatna lub developer, który nie pokrywa wynagrodzenia pośrednika, a wysokość wynagrodzenia ILS POLAND GROUP ustalana jest wówczas indywidualnie na podstawie ceny wybranej nieruchomości i klient informowany jest o tym przed podjęciem decyzji.

UWAGA: ILS Poland Group zapewnia również kompleksową obsługę posprzedażową, w tym wynajem oraz pomoc podczas umeblowania i wyposażania apartamentów na podstawie indywidualnych uzgodnień lub odrębnych umów.

Dodatkowe i przydatne linki:

 1. Ambasada: >>https://www.gov.pl/web/portugalia/ambasada
 2. Zasady wjazdu: >>https://www.gov.pl/web/portugalia/informacje-dla-podrozujacych
 3. Wikipedia: >>https://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
 4. Wyszukaj nieruchomości w Portugalii na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/portugalia
 5. Wyszukaj apartamenty w Portugalii na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/portugalia/apartamenty/sprzedaz


Zakup domów i gruntów w Portugalii


PROCEDURY

Procedura zakupu:

Procedury i koszty - zakup domów i gruntów - PortugaliaWarunki sprzedaży i zakupu nieruchomości gruntowych (działek) niezabudowanych, czy też zabudowanych np. domem mieszkalnym w Portugalii i na Wyspie Madera wyglądają identycznie, jak w Polsce i całej Unii Europejskiej, tzn. zakup odbywa się aktem notarialnym przeniesienia własności, sporządzanym i podpisywanym w kraju na terenie którego znajduje się kupowana nieruchomość, a transakcje w Portugalii i na Wyspie Madera przeprowadzane są wyłącznie w walucie EUR.

Proces zakupu domów i gruntów odbywa się podobnie jak przy zakupie apartamentów dwuwariantowo, tzn.:

 1. Wariant pierwszy to zakup domu wraz z gruntem (działką) lub samego gruntu podczas wyjazdu inwestycyjnego - wizyty w Portugalii lub na Wyspie Madera,
 2. Wariant drugi to zakup nieruchomości bez konieczności wylotu do Portugalii lub na Wyspę Madera, jednakże zawsze zachęcamy do skorzystania z wariantu pierwszego, gdyż daje on możliwość osobistego poznania terenu i okolicy oraz bezpośredniego sąsiedztwa, co jest niezwykle pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Podkreślamy, że Grupa ILS Poland, jako licencjonowany pośrednik (posiadający ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) i współzałożyciel Polskiej Izby Nieruchomości-PIN przy każdym wariancie zakupu dba o najlepiej pojmowany interes kupującego, a co za tym idzie podpisujemy umowę pośrednictwa zarówno w Polsce, jak i na miejscu w Portugalii i na Wyspie Madera, a także korespondencyjnie, która w głównej mierze zabezpiecza klienta.

Zakup nieruchomości w obu wariantach wiąże się z kilkoma podstawowymi krokami, a proces ten przeprowadzany jest kompleksowo przez ILS Poland Group i wygląda następująco:

 1. Podpisanie umowy pośrednictwa lub,
 2. Organizacja wyjazdu inwestycyjnego-podróży, w tym przelotu w obie strony i rezerwacja hotelu,
 3. Odbiór z lotniska i transfer do hotelu oraz podpisanie umowy pośrednictwa,
 4. Oględziny alternatywnych nieruchomości według określonych przez klienta kryteriów,
 5. Przeprowadzenie ewentualnych negocjacji ze sprzedającym na życzenie klienta,
 6. Rejestracja klienta indywidualnego w miejscowym Urzędzie Skarbowym, celem uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej- NIP, portugalskie Numero Contribuiente, niezbędnego do uruchomienia procedury zakupu.
 7. Organizacja i podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości u notariusza na miejscu w Portugalii i na Maderze, także w obecności tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem, że najczęściej do tego momentu sprzedający oczekuje zapłaty całości ceny, choć istnieje możliwość zapłaty w trakcie podpisywania umowy notarialnej lub po jej podpisaniu w umówionym terminie gotówką lub przelewem.

Nadmieniamy, iż jasno sprecyzowana w umowie pośrednictwa wola stron gwarantuje Państwu bezpieczeństwo transakcji, a sama treść umowy w sposób jednoznaczny określa zakres obowiązków i czynności pośrednika niezbędnych do jej realizacji.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby rozwiać ewentualne wątpliwości i odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytanie podkreślamy, że oferowane domy wraz z gruntami (działkami) z ryku wtórnego, pochodzą bezpośrednio od właścicieli- sprzedających i zawsze są przez nas sprawdzone pod względem formalno prawnym.

KOSZTY

Koszty zakupu:

Do kosztów zakupu jakiejkolwiek nieruchomości gruntowej w Portugalii oprócz ceny ofertowej należy doliczyć:

1. Koszty notarialne umowy przeniesienia własności, tzn. taksę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie całość płatna jest u notariusza, a w szczególności taksa notarialna to koszt rzędu od kilkudziesięciu do kilkuset Euro- negocjowany u notariusza, zaś podatek od czynności cywilno prawnych w Portugalii i na Wyspie Madera wynosi od 1 do 8% wartości transakcji i uzależniony jest od wytycznych gminy, na trenie której znajduje się kupowana nieruchomość oraz od wartości kupowanej nieruchomości- patrz poniżej:

 1. do 112.125€ 1% 0
 2. od 112.125€ do 153.375€ 2% minus 1121,25€
 3. od 153.375€ do 209.125€ 5% minus 5722,50€
 4. od 209.125€ do 348.500€ 7% minus 9905,00€
 5. od 348.500€ do 668.375€ 8% minus 13390,00€
 6. powyżej 668.375 € 6%

2. Koszty przelotu w obie strony oraz pobytu w dowolnie wybranym hotelu, gdzie koszt przelotu oscyluje pomiędzy 400, a 800 zł poza sezonem letnim w obie strony, tzn. Polska- Portugalia- Polska na osobę, a koszt pobytu w dobrej klasy hotelu z widokiem na morze w miesiącach zimowych i przed sezonem wynosi od 200 zł/ dobę za osobę (przy czym koszt ten jest opcjonalny- gdyż obsługujemy również transakcje kompleksowo bez konieczności wylotu).

Koszty stałe:

Podatek od nieruchomości- na terytorium Republiki Portugalii w tym na Wyspie Madera wysokość podatku od nieruchomości zależy od wytycznych gminy na terenie której znajduje się dana nieruchomość i oscyluje na poziomie 0,35-0,75% wartości nieruchomości liczonej według stawek miejscowego urzędu podatkowego na rok.

Opłaty dodatkowe:

Dodatkowe opłaty ustalane są na podstawie wskazań liczników i obejmują zwykle zużycie energii elektrycznej i wody oraz wywóz nieczystości.

Koszty kompleksowej obsługi ILS POLAND GROUP:

ILS Poland Group zapewnia kompleksową obsługę i przeprowadzenie każdej transakcji (czy to z własnego banku ofert, czy też ze źródeł wskazanych przez klienta), a koszt prowizji za czynności pośrednictwa w tym za kompleksową obsługę i przeprowadzenie transakcji, ustalany jest indywidualnie jeszcze w kraju przy podpisywaniu umowy pośrednictwa lub w szczególnych przypadkach na miejscu w Portugalii i na Maderze, oczywiście przy założeniu, iż zamiarem kupującego jest zakup wyłącznie działki lub domu.

UWAGA: ILS Poland Group zapewnia również kompleksową obsługę posprzedażową, w tym pomoc przy kompleksowych remontach kapitalnych domów oraz podczas umeblowania i wyposażania domów na podstawie indywidualnych uzgodnień lub odrębnych umów.

Dodatkowe i przydatne linki:

 1. Ambasada: >>https://www.gov.pl/web/portugalia/ambasada
 2. Zasady wjazdu: >>https://www.gov.pl/web/portugalia/informacje-dla-podrozujacych
 3. Wikipedia: >>https://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
 4. Wyszukaj nieruchomości w Portugalii na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/portugalia
 5. Wyszukaj domy w Portugalii na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/portugalia/domy/sprzedaz

Oferty specjalne (Pokaż wszystkie oferty specjalne)

Oferty premium (Pokaż wszystkie oferty premium)