Hiszpania

Szanowni Państwo, Mając na uwadze codziennie otrzymywaną ogromną ilość zapytań odnośnie procedur i kosztów związanych z zakupem nieruchomości w Hiszpanii, pragniemy poniżej nieco przybliżyć zagadnienie.

Zakup apartamentów i lokali w Hiszpanii


PROCEDURY

Procedura zakupu:

Procedury i koszty - zakup apartamentów i lokali - HiszpaniaWarunki sprzedaży i zakupu apartamentów w Hiszpanii wyglądają identycznie, jak w Polsce i całej Unii Europejskiej, tzn. zakup odbywa się aktem notarialnym przeniesienia własności, sporządzanym i podpisywanym w kraju na terenie którego znajduje się kupowana nieruchomość, a transakcje w Hiszpanii przeprowadzane są wyłącznie w walucie EUR.

Proces zakupu odbywa się dwuwariantowo, tzn.:

 1. Wariant pierwszy to zakup apartamentu podczas wyjazdu inwestycyjnego – wizyty w Hiszpanii,
 2. Wariant drugi to zakup apartamentu bez konieczności wylotu do Hiszpanii, jednakże zawsze zachęcamy do skorzystania z wariantu pierwszego, gdyż daje on możliwość osobistego poznania terenu i okolicy oraz bezpośredniego sąsiedztwa, co jest niezwykle pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Podkreślamy, że grupa ILS POLAND GROUP, jako licencjonowany pośrednik (posiadający ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) i współzałożyciel Polskiej Izby Nieruchomości-PIN przy każdym wariancie zakupu dba o najlepiej pojmowany interes kupującego, a co za tym idzie podpisujemy umowę pośrednictwa zarówno w Polsce, jak i na miejscu w Hiszpanii, a także korespondencyjnie, która w głównej mierze zabezpiecza klienta.

Zakup nieruchomości w obu wariantach wiąże się z kilkoma podstawowymi krokami, a proces ten przeprowadzany jest kompleksowo przez ILS POLAND GROUP i wygląda następująco:

 1. Podpisanie umowy pośrednictwa lub,
 2. Organizacja wyjazdu inwestycyjnego-podróży, w tym przelotu w obie strony i rezerwacja hotelu,
 3. Odbiór z lotnisk i transfer do hotelu oraz podpisanie umowy pośrednictwa,
 4. Oględziny alternatywnych nieruchomości według określonych przez klienta kryteriów i wskazanie bieżących promocji developerskich
 5. Przeprowadzenie ewentualnych negocjacji ceny ofertowej ze sprzedającym na życzenie klienta, przy czym nadmieniamy, iż negocjacje są skuteczne najczęściej podczas płatności jednorazowej lub zakupu co najmniej 2 apartamentów,
 6. Wpłata opłaty rezerwacyjnej (najczęściej w wysokości 3.000 EUR) i jednoczesne podpisanie umowy rezerwacyjnej, wyłącznie w przypadku ofert na rynku pierwotnym bezpośrednio od developera
 7. Rejestracja klienta indywidualnego w miejscowym Urzędzie Skarbowym, celem uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej- NIP, hiszpańskie N.I.E. (numero de identificacion de estranjero), niezbędnego do uruchomienia procedury zakupu.
 8. Tłumaczenie i ewentualne dodatkowe negocjacje warunków umowy przedwstępnej,
 9. Podpisanie umowy przedwstępnej przeniesienia własności i wpłata w terminie do 14 dni pierwszej transzy w wysokości nie mniej niż 30% wartości wybranego apartamentu z uwzględnieniem już dokonanej wpłaty opłaty rezerwacyjnej (np. 3.000 EUR), w przypadku ofert z rynku pierwotnego bezpośrednio od developera, zaś w przypadku zakupu od osoby fizycznej, podpisanie umowy przedwstępnej przeniesienia własności i wpłata zadatku w wysokości ustalonej indywidualnie ze stroną sprzedającą,
 10. Wpłata pozostałych 70% wartości w indywidualnie ustalonych w treści umowy przedwstępnej transzach i terminach, wyłącznie w przypadku ofert z rynku pierwotnego bezpośrednio od developera,
 11. Odbiór i przekazanie lokalu, w tym sprawdzenie zgodności stanu faktycznego i parametrów lokalu, względem dokumentacji,
 12. Organizacja i podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości (po formalno prawnym oddaniu budynku do użytku) u notariusza na miejscu w Hiszpanii, także w obecności tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem, że najczęściej do tego momentu sprzedający oczekuje zapłaty całości ceny, choć istnieje możliwość zapłaty w trakcie podpisywania umowy notarialnej lub po jej podpisaniu w umówionym terminie gotówką lub przelewem.

Nadmieniamy, iż jasno sprecyzowana w umowie pośrednictwa wola stron gwarantuje Państwu bezpieczeństwo transakcji, a sama treść umowy w sposób jednoznaczny określa zakres obowiązków i czynności pośrednika niezbędnych do jej realizacji.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby rozwiać ewentualne wątpliwości i odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytanie podkreślamy, że Developerzy z którymi mamy podpisane umowy, zawsze są developerami przez nas sprawdzonymi, często posiadającymi różne gwarancje, nawet skarbu Państwa, a także posiadającymi już ukończone realizacje i zadowolonych klientów (m.in. naszych rodaków z Polski, na stałe mieszkających w Polsce, we Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii lub innych krajach świata, w tym prawników, ekonomistów, etc.).

KOSZTY

Koszty zakupu:

Do kosztów zakupu jakiejkolwiek nieruchomości, a w tym przypadku nieruchomości w Hiszpanii, oprócz ceny ofertowej należy doliczyć:

 1. Koszty notarialne umowy przeniesienia własności, tzn. taksę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (identycznie jak w Polsce), gdzie całość płatna jest u notariusza, a w szczególności taksa notarialna to od 0,4%do 0,8% wartości nieruchomości), koszty wpisu do księgi wieczystej wynoszący około 0,4% wartości nieruchomości, wg odpowiedniego progu), w przypadku skorzystania z pożyczki bankowej, koszty ustanowienia i wpisu hipotecznego, zaś podatek od czynności cywilnoprawnych w Hiszpanii wynosi od 7 do10% wartości transakcji i uzależniony jest od wytycznych gminy, na trenie której znajduje się kupowana nieruchomość oraz od wartości kupowanej nieruchomości.
 2. Koszty przelotu w obie strony oraz pobytu w dowolnie wybranym hotelu, gdzie koszt przelotu oscyluje pomiędzy 400, a 800 zł poza sezonem letnim w obie strony, tzn. Polska- Hiszpania- Polska na osobę, a koszt pobytu w dobrej klasy hotelu  z widokiem na morze przed sezonem wynosi od 200 zł/ dobę za osobę (przy czym koszt ten jest opcjonalny- gdyż obsługujemy również transakcje kompleksowo bez konieczności wylotu).

Koszty stałe:

Na terytorium Królestwa Hiszpanii wszyscy właściciele i nabywcy mieszkań- apartamentów są zobligowani do płacenia czynszu, który uzależniony jest od powierzchni apartamentu i wielkości części wspólnych(baseny, ogrody), w tym każdy właściciel apartamentu, bez względu na lokalizację (także przy założeniu, że jest to apartament w zamkniętym kompleksie apartamentowym typu kondominium z wieloma udogodnieniami), zobowiązany jest do podpisania umowy o zarządzanie całością kompleksu (odpowiednik naszego czynszu) z zarządcą - najczęściej developerem i cena całorocznego zarządu nieruchomością oscyluje w granicach od 300 do 500 EUR rocznie.

Czynniki składowe kosztów stałych:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby w pełni zobrazować powyższe koszty podajemy przykład dla wybranej oferty kameralnego apartamentu, gdzie przyjmujemy, iż koszt utrzymania całoroczny w przypadku tego apartamentu wynosić będzie po oddaniu do użytku 25 EUR miesięcznie (według umowy o zarządzanie), co przy założeniu 25 EURx12 miesięcy daje wynik 300 EUR na rok.

Ta właśnie opłata (czynsz) stanowi koszt zarządzania kompleksem i obejmuje utrzymanie powierzchni wspólnych, w tym:

 • całodobową recepcję,
 • całodobową ochronę,
 • czyszczenie basenów,
 • bezpłatny parking chroniony dla właścicieli apartamentów,
 • konserwację wind,
 • tzw. fundusz remontowy,
 • utrzymanie saun,
 • siłowni i wielu innych udogodnień, etc.
 • opcjonalnie zryczałtowaną opłatę za media (zużycie energii elektrycznej i wody)

Opłaty dodatkowe:

Oprócz kosztów podanych powyżej (czynszu-condominium), dochodzi jeszcze roczny podatek od nieruchomości, tzw. "IBI". Wysokość tego podatku ustalana jest przez daną gminę indywidualnie dla każdej nieruchomości i jest on płatny raz w roku. Wysokość zależy od wielkości i położenia nieruchomości, w rejonach takich jak Torrevieja i Orihuela Costa, podatek za apartament dwupokojowy ok. 50m2 nie przekracza 200 EUR na rok.

Opłaty za media:

Opłat za energię elektryczną (średnio około 20-40EUR za miesiąc) w Hiszpanii dokonuje się co 2 miesiące, a za wodę (średnio około 30 EUR za miesiąc) płatne co 3 miesiące (w ten rachunek za energię elektryczną wliczony jest również tzw. podatek Basura Tax wywóz śmieci, sprzątanie ulic oraz oświetlenie ulic). Wysokie temperatury powietrza na południowym wybrzeżu Hiszpanii również w miesiącach zimowych sprawiają, iż nie potrzebujemy centralnego ogrzewania, wystarczy klimatyzacja dwufunkcyjna (która chłodzi latem i ogrzewa zimą) lub piecyki różnego typu.

Koszty kompleksowej obsługi ILS POLAND GROUP:

ILS Poland Group zapewnia kompleksową obsługę i przeprowadzenie każdej transakcji (czy to z własnego banku ofert, czy też ze źródeł wskazanych przez klienta), a podczas zakupu apartamentów wynagrodzenie pośrednika pokrywa developer, a co za tym idzie kupujący zwolniony jest z płacenia prowizji!

*Ewentualna prowizja za czynności pośrednictwa w tym za kompleksową obsługę i przeprowadzenie transakcji, może zostać ustalona wyłącznie podczas zakupu najmniejszych i najtańszych apartamentów na warunkach promocyjnych ILS POLAND GROUP jedynie w sytuacji, gdy sprzedającym jest osoba prywatna lub developer, który nie pokrywa wynagrodzenia pośrednika, a wysokość wynagrodzenia ILS POLAND GROUP ustalana jest wówczas indywidualnie na podstawie ceny wybranej nieruchomości i klient informowany jest o tym przed podjęciem decyzji.

UWAGA

ILS Poland Group zapewnia również kompleksową obsługę posprzedażową, w tym wynajem oraz pomoc podczas umeblowania i wyposażania apartamentów na podstawie indywidualnych uzgodnień lub odrębnych umów.

Dodatkowe i przydatne linki:

 1. Ambasada: >>https://www.gov.pl/web/hiszpania/ambasada-rp-w-madrycie
 2. Zasady wjazdu: >>https://www.gov.pl/web/hiszpania/idp
 3. Wikipedia: >>https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
 4. Wyszukaj nieruchomości w Hiszpanii na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/hiszpania
 5. Wyszukaj apartamenty w Hiszpanii na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/hiszpania/apartamenty/sprzedaz

 

Zakup domów i gruntów w Hiszpanii


PROCEDURY

Procedura zakupu:

Procedury i koszty - zakupu domów i gruntów - HiszpaniaWarunki sprzedaży i zakupu nieruchomości gruntowych (działek) niezabudowanych, czy też zabudowanych np. domem mieszkalnym w Hiszpanii wyglądają identycznie, jak w Polsce i całej Unii Europejskiej, tzn. zakup odbywa się aktem notarialnym przeniesienia własności, sporządzanym i podpisywanym w kraju na terenie którego znajduje się kupowana nieruchomość, a transakcje w Hiszpanii przeprowadzane są wyłącznie w walucie EUR.
 
Proces zakupu domów i gruntów odbywa się podobnie jak przy zakupie apartamentów dwuwariantowo, tzn.:

 1. Wariant pierwszy to zakup domu wraz z gruntem (działką) lub samego gruntu podczas wyjazdu inwestycyjnego - wizyty w Hiszpanii,
 2. Wariant drugi to zakup nieruchomości bez konieczności wylotu do Hiszpanii, jednakże zawsze zachęcamy do skorzystania z wariantu pierwszego, gdyż daje on możliwość osobistego poznania terenu i okolicy oraz bezpośredniego sąsiedztwa, co jest niezwykle pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Podkreślamy, że Grupa ILS POLAND GROUP, jako licencjonowany pośrednik (posiadający ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) i współzałożyciel Polskiej Izby Nieruchomości-PIN przy każdym wariancie zakupu dba o najlepiej pojmowany interes kupującego, a co za tym idzie podpisujemy umowę pośrednictwa zarówno w Polsce, jak i na miejscu w Hiszpanii, a także korespondencyjnie, która w głównej mierze zabezpiecza klienta.

Zakup nieruchomości w obu wariantach wiąże się z kilkoma podstawowymi krokami, a proces ten przeprowadzany jest kompleksowo przez ILS POLAND GROUP i wygląda następująco:

 1. Podpisanie umowy pośrednictwa lub,
 2. Organizacja wyjazdu inwestycyjnego-podróży, w tym przelotu w obie strony i rezerwacja hotelu,
 3. Odbiór z lotniska i transfer do hotelu oraz podpisanie umowy pośrednictwa,
 4. Oględziny alternatywnych nieruchomości według określonych przez klienta kryteriów,
 5. Przeprowadzenie ewentualnych negocjacji ze sprzedającym na życzenie klienta,
 6. Rejestracja klienta indywidualnego w miejscowym Urzędzie Skarbowym, celem uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej- NIP, hiszpańskie N.I.E. (numero de identificacion de estranjero), niezbędnego do uruchomienia procedury zakupu.
 7. Organizacja i podpisanie umowy przeniesienia własności nieruchomości u notariusza na miejscu w Hiszpanii, także w obecności tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem, że najczęściej do tego momentu sprzedający oczekuje zapłaty całości ceny, choć istnieje możliwość zapłaty w trakcie podpisywania umowy notarialnej lub po jej podpisaniu w umówionym terminie gotówką lub przelewem.

Nadmieniamy, iż jasno sprecyzowana w umowie pośrednictwa wola stron gwarantuje Państwu bezpieczeństwo transakcji, a sama treść umowy w sposób jednoznaczny określa zakres obowiązków i czynności pośrednika niezbędnych do jej realizacji.
 
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby rozwiać ewentualne wątpliwości i odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się pytanie podkreślamy, że oferowane domy wraz z gruntami (działkami) z ryku wtórnego, pochodzą bezpośrednio od właścicieli- sprzedających i zawsze są przez nas sprawdzone pod względem formalno prawnym.

KOSZTY 

Koszty zakupu:
 
Do kosztów zakupu jakiejkolwiek nieruchomości gruntowej w Hiszpanii oprócz ceny ofertowej należy doliczyć:

 1. Koszty notarialne umowy przeniesienia własności, tzn. taksę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (identycznie jak w Polsce), gdzie całość płatna jest u notariusza, a w szczególności taksa notarialna to od 0,4%do 0,8% wartości nieruchomości),koszty wpisu do księgi wieczystej wynoszący około 0,4% wartości nieruchomości, wg odpowiedniego progu),w przypadku skorzystania z pożyczki bankowej, koszty ustanowienia i wpisu hipotecznego, zaś podatek od czynności cywilnoprawnych w Hiszpanii wynosi od 7 do10% wartości transakcji i uzależniony jest od wytycznych gminy, na trenie której znajduje się kupowana nieruchomość oraz od wartości kupowanej nieruchomości.
 2. Koszty przelotu w obie strony oraz pobytu w dowolnie wybranym hotelu, gdzie koszt przelotu oscyluje pomiędzy 400, a 800 zł poza sezonem letnim w obie strony, tzn. Polska-Hiszpania- Polska na osobę, a koszt pobytu w dobrej klasy hotelu  z widokiem na morze w miesiącach zimowych i przed sezonem wynosi od 200 zł/ dobę za osobę (przy czym koszt ten jest opcjonalny- gdyż obsługujemy również transakcje kompleksowo bez konieczności wylotu).

Koszty stałe:
 
Na terytorium Królestwa Hiszpanii wszyscy właściciele prywatnych domów nie mają żadnych opłat czynszowych, chyba, że dana nieruchomość leży na terenie zamkniętego osiedla i posiada części wspólne (wspólny basen, ogród dla właścicieli kilku domów), wówczas są zobligowani do płacenia czynszu, który uzależniony jest powierzchni domu i wielkości części wspólnych (baseny, ogrody), w tym każdy właściciel zobowiązany jest do podpisania umowy o zarządzanie całością kompleksu (odpowiednik naszego czynszu) z zarządcą - najczęściej developerem i cena całorocznego zarządu nieruchomością oscyluje w granicach ok. 500 EUR rocznie.
 
Opłaty dodatkowe:

Właściciele nieruchomości płacą w Hiszpanii roczny podatek od nieruchomości, tzw. "IBI". Wysokość tego podatku ustalana jest przez daną gminę indywidualnie dla każdej nieruchomości i jest on płatny raz w roku. Wysokość zależy od wielkości i położenia nieruchomości, w rejonach takich jak Torrevieja i Orihuela Costa, podatek za dom o powierzchni ok.150m2 na działce 500m2 zapłacimy nie więcej niż 500 EUR  na rok.

Opłaty za media:

Opłat za energię elektryczną (średnio około 40 EUR za miesiąc) w Hiszpanii dokonuje się co 2 miesiące, a za wodę (średnio około 50 EUR za miesiąc) płatne co 3 miesiące (w ten rachunek za energię elektryczną wliczony jest również tzw. podatek Basura Tax wywóz śmieci, sprzątanie ulic oraz oświetlenie ulic). Wysokie temperatury powietrza na południowym wybrzeżu Hiszpanii również w miesiącach zimowych sprawiają iż nie potrzebujemy centralnego ogrzewania, wystarczy klimatyzacja dwufunkcyjna (która chłodzi latem i ogrzewa zima) lub piecyki różnego typu.
 
Koszty kompleksowej obsługi ILS GROUP:
 
ILS zapewnia kompleksową obsługę i przeprowadzenie każdej transakcji (czy to z własnego banku ofert, czy też ze źródeł wskazanych przez klienta), a koszt prowizji za czynności pośrednictwa w tym za kompleksową obsługę i przeprowadzenie transakcji, ustalany jest indywidualnie jeszcze w kraju przy podpisywaniu umowy pośrednictwa lub w szczególnych przypadkach na miejscu w Hiszpanii, oczywiście przy założeniu, iż zamiarem kupującego jest zakup wyłącznie działki lub domu.
 
UWAGA

ILS POLAND GROUP zapewnia również kompleksową obsługę posprzedażową, w tym pomoc przy kompleksowych remontach kapitalnych domów oraz podczas umeblowania i wyposażania domów na podstawie indywidualnych uzgodnień lub odrębnych umów.

Dodatkowe i przydatne linki:

 1. Ambasada: >>https://www.gov.pl/web/hiszpania/ambasada-rp-w-madrycie
 2. Zasady wjazdu: >>https://www.gov.pl/web/hiszpania/idp
 3. Wikipedia: >>https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
 4. Wyszukaj nieruchomości w Hiszpanii na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/hiszpania
 5. Wyszukaj domy w Hiszpanii na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/hiszpania/domy/sprzedaz

Oferty specjalne (Pokaż wszystkie oferty specjalne)

Oferty premium (Pokaż wszystkie oferty premium)