Poradnik sprzedającego

Dokumenty potrzebne do sprzedaży nieruchomości w Polsce:

 


Jeśli sprzedajesz działkę:

 • podstawa nabycia - akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy)
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy (lub zaświadczenie o braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki)
 • mapa ewidencyjna
 • decyzja o wysokości podatku od nieruchomości
 • jeśli działka jest w użytkowaniu wieczystym - konieczna jest umowa o ustanowienie tego prawa i decyzja o wysokości opłaty rocznej
 • jeśli nieruchomość została odziedziczona - postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku

 

 


Jeśli sprzedajesz dom (nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym):

 • podstawa nabycia - akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (z ujawnionym budynkiem)
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy
 • mapa ewidencyjna (np. wyrys z rejestru gruntów)
 • decyzja o wysokości podatku od nieruchomości
 • zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców
 • dokumentacja techniczna
 • jeśli nieruchomość została odziedziczona - postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie o uiszczeniu podatku od spadku

 

 


Jeśli sprzedajesz dom w trakcie budowy:

 • podstawa nabycia - akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny lub postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości w drodze spadku
 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego miasta lub gminy (lub zaświadczenie o braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego)
 • pozwolenie na budowę (z klauzulą ostateczności nadaną przez odpowiedni organ UM)
 • dziennik budowy (przerwy w zapisach muszą być krótsze niż 2 lata, aby pozwolenie na budowę nie wygasło)
 • dokumentacja techniczna budynku - projekt budowlany

 

 


Jeśli sprzedajesz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przydziale mieszkania
 • dokument świadczący o uzupełnieniu wkładu budowlanego
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni, że klient jest członkiem spółdzielni i że przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wraz z opisem danego lokalu.
 • aktualne zaświadczenie o braku zaległości finansowych klienta w stosunku do spółdzielni
 • zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców
 • aktualny odpis z księgi wieczystej (o ile lokal KW posiada)

W przypadku, kiedy lokal nie posiada KW, a kupujący chcę założyć KW (np. jeśli nabywa nieruchomość z kredytu) potrzebne są dodatkowo:

 • aktualny odpis z księgi wieczystej działki, na której znajduje się budynek wielorodzinny
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów działki, na której znajduje się budynek wielorodzinny

Uwagi

Zaświadczenia wydane przez spółdzielnię mogą być na jednym dokumencie.

 

 


Jeśli sprzedajesz własnościowe prawo do lokalu (mieszkanie własnościowe):

 • podstawa nabycia - akt notarialny umowy sprzedaży czy darowizny lub postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości w drodze spadku
 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • zaświadczenie aktualne o braku zaległości finansowych klienta w stosunku do wspólnoty/spółdzielni
 • zaświadczenie o wymeldowaniu mieszkańców

Oferty specjalne (Pokaż wszystkie oferty specjalne)

Oferty premium (Pokaż wszystkie oferty premium)