Turcja

Szanowni Państwo, Mając na uwadze codziennie otrzymywaną ogromną ilość zapytań odnośnie procedur i kosztów związanych z zakupem nieruchomości w Turcji, pragniemy poniżej nieco przybliżyć zagadnienie.

Zakup apartamentów i lokali w Turcji


PROCEDURY

Procedura zakupu:

Procedury i koszty - zakup apartamentów i lokali - TurcjaWarunki sprzedaży i zakupu apartamentów w Turcji wyglądają nieco inaczej niż w Polsce, zakup odbywa się na podstawie umowy kupna-sprzedaży, a następnie wszelkie wymagane dokumenty przesyłane są do Urzędu Wojskowego w Izmirze oraz do MSW w Ankarze, które to urzędy w terminie od 12 do 16 tygodni odsyłają sprawdzone dokumenty z potwierdzeniem posiadania prawa do nabycia prawa własności, tzw. Tapu. Strony umowy kupna-sprzedaży spotykają się w Biurze Rejestracji Gruntów i Budynków, podpisują zgodne oświadczenie woli o przekazaniu prawa do nieruchomości (jednoznaczne z umową przenoszącą prawo własności) na dowód czego kupujący otrzymuje wspomniane wcześniej TAPU oraz przekazuje sprzedającemu należną kwotę tytułem zapłaty całości umówionej ceny sprzedaży.

Proces zakupu odbywa się dwuwariantowo, tzn.:

 1. Wariant pierwszy to zakup apartamentu podczas wyjazdu inwestycyjnego – wizyty w Turcji,
 2. Wariant drugi to zakup apartamentu bez konieczności wylotu do Turcji, jednakże zawsze zachęcamy do skorzystania z wariantu pierwszego, gdyż daje on możliwość osobistego poznania terenu i okolicy oraz bezpośredniego sąsiedztwa, co jest niezwykle pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Podkreślamy, że Grupa ILS Poland, jako licencjonowany pośrednik (posiadający ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) i współzałożyciel Polskiej Izby Nieruchomości-PIN przy każdym wariancie zakupu dba o najlepiej pojmowany interes kupującego.

Zakup nieruchomości w obu wariantach wiąże się z kilkoma podstawowymi krokami, a proces ten przeprowadzany jest kompleksowo przez ILS Poland Group i wygląda następująco:

 1. Podpisanie umowy pośrednictwa lub,
 2. Organizacja wyjazdu inwestycyjnego-podróży, w tym przelotu w obie strony i rezerwacja hotelu,
 3. Odbiór z lotniska i transfer do hotelu, bezpłatny w przypadku wcześniejszej rezerwacji apartamentu przez klienta, w pozostałych przypadkach za opłatą w wysokości 60 USD, zwrotną w przypadku dokonania zakupu,
 4. Oględziny alternatywnych nieruchomości według określonych przez klienta kryteriów i wskazanie bieżących promocji developerskich,
 5. Przeprowadzenie ewentualnych negocjacji ceny ofertowej ze sprzedającym na życzenie klienta, przy czym nadmieniamy, iż negocjacje są zwykle skuteczne podczas płatności jednorazowej lub zakupu co najmniej 2 apartamentów,
 6. Kompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów (od Państwa wymagana jest kopia paszportu i 4 zdjęcia) potrzebnych do przeprowadzenia transakcji. Jeśli są Państwo zainteresowani otwarciem w Turcji własnego konta bankowego dodatkowo niezbędny będzie drugi dokument z adresem( np. dowód osobisty) . Własne konto często okazuje się bardzo praktyczne w sytuacji, gdy chcemy przebywając w Turcji dokonywać wpłat osobiście lub w przypadku, gdy decydują się Państwo na upoważnienie Pośrednika do odbioru Tapu (często stosowana praktyka).
 7. Przygotowanie i podpisanie umowy przedwstępnej sporządzonej w języku turecko-polskim. Tak jak i w prawie polskim jest to dokument prawnie wiążący, zawierający kluczowe informacje na temat warunków transakcji, opis nieruchomości, jej cenę, sposób płatności, w tym wysokość pierwszej transzy, terminy kolejnych wpłat oraz wysokość ewentualnych opłat karnych za opóźnienia w realizacji projektu lub w płatnościach. Zwyczajowo należna wartość spłacana jest w 2-3 transzach z ostatnią płatnością przy przekazaniu Tapu do nieruchomości. Szczegółowe warunki płatności ustalane są każdorazowo przez strony umowy i mogą się różnić w przypadku oferowanych projektów.
 8. Wpłata zadatku (w przypadku zakupu od dewelopera 10% do 25% wartości apartamentu, w przypadku rynku wtórnego 25-35% )
 9. Po podpisaniu umowy i wpłacie zadatku następuje przekazanie kluczy do apartamentu i sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 10. Przy finalizowaniu transakcji wszelkie wymagane dokumenty przesyłane są do Urzędu Wojskowego w Izmirze oraz do MSW w Ankarze, które to urzędy w terminie od 12 do 16 tygodni odsyłają sprawdzone dokumenty z potwierdzeniem nabycia prawa własności, tzw. Tapu (Tytuł Własności Nieruchomości). WAŻNE: W czasie oczekiwania na odbiór Tapu możecie Państwo władać nabytą nieruchomością, niczym Właściciel, mieszkać w niej, czy też czerpać korzyści z wakacyjnych wynajmów turystom.
 11. Następnie strony umowy kupna-sprzedaży spotykają się w Biurze Rejestracji Gruntów i Budynków, podpisują zgodne oświadczenie woli o przekazaniu prawa do nieruchomości (jednoznaczne z umową końcową przenoszącą prawo własności) na dowód czego kupujący otrzymuje wspomniane wcześniej TAPU oraz przekazuje sprzedającemu należną kwotę tytułem zapłaty całości umówionej ceny sprzedaży.

UWAGA
W przypadku, gdy postanowicie Państwo skorzystać z wariantu drugiego, tj. zakupu apartamentu bez konieczności wylotu do Turcji, można zlecić odbiór TAPU pełnomocnikowi (np. naszej firmie pośredniczącej w transakcji), ale aby tego dokonać, trzeba już podczas pierwszej wizyty udzielić notarialnego pełnomocnictwa (bardzo często praktykowane rozwiązanie) i wówczas można odebrać swoje dokumenty w dowolnym terminie lub nasza firma prześle je do Państwa pocztą kurierską, a należną kwotę trzeba będzie wówczas przelać na swoje własne, tureckie konto, upoważniając jednocześnie pełnomocnika do odebrania należnej kwoty w celu przekazania zapłaty Sprzedającemu.

KOSZTY

Koszty zakupu:

Do kosztów zakupu jakiejkolwiek nieruchomości, a w tym przypadku apartamentu w Turcji, oprócz ceny ofertowej należy doliczyć:

 1. Koszty umowy przeniesienia własności, tzn. taksę notarialną oraz podatek od czynności cywilnoprawnych stanowiący 3.3% naliczany od tzw. "rządowej wartości nieruchomości z wyceny dla celów podatkowych" (często dużo niższej od ceny umownej).
 2. Koszty przelotu w obie strony oraz pobytu w wybranym hotelu/apartamencie (przy czym koszt ten jest opcjonalny- gdyż obsługujemy również transakcje kompleksowo bez konieczności wylotu). W przypadku zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego koszt ten podlega zwrotowi po podpisaniu umowy przedwstępnej. Szczegółowe warunki promocji wraz ofertą hoteli/apartamentów dostępne na życzenie klienta.

Koszty stałe:

Na terytorium Republiki Turcji mieszkania są bezczynszowe, niemniej jednak w kompleksach z udogodnieniami (baseny, ogrody, spa, recepcja, ochrona) wszyscy właściciele i nabywcy mieszkań- apartamentów są zobligowani do płacenia tzw. "opłaty administracyjnej", która uzależniona jest od rodzaju udogodnień, jak i wielkości apartamentu i zwykle oscyluje pomiędzy 400, a 700 EUR na rok.

Czynniki składowe kosztów stałych:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby w pełni zobrazować powyższe koszty podajemy przykład dla wybranej oferty kameralnego apartamentu, gdzie przyjmujemy, iż koszt utrzymania całoroczny w przypadku tego apartamentu wynosić będzie 500 EUR na rok.
 
Ta właśnie opłata (czynsz) stanowi koszt zarządzania kompleksem i obejmuje utrzymanie powierzchni wspólnych, w tym:

 • całodobową recepcję,
 • całodobową ochronę,
 • czyszczenie basenów,
 • strzyżenie trawników,
 • bezpłatny parking chroniony dla właścicieli apartamentów,
 • konserwację wind,
 • tzw. fundusz remontowy,
 • utrzymanie saun,
 • siłowni i wielu innych udogodnień, etc.
 • podatek od nieruchomości,
 • opcjonalnie zryczałtowaną opłatę za media (zużycie energii elektrycznej i wody).

Koszty kompleksowej obsługi ILS POLAND GROUP:

ILS Poland Group zapewnia kompleksową obsługę i przeprowadzenie każdej transakcji (czy to z własnego banku ofert, czy też ze źródeł wskazanych przez klienta), a podczas zakupu apartamentów wynagrodzenie pośrednika pokrywa developer lub sprzedający, a co za tym idzie kupujący zwolniony jest z płacenia prowizji!
Warto tu również wspomnieć, że w niektórych przypadkach, przy zakupie droższych apartamentów niektórzy developerzy pokrywają także koszty podróży i pobytu.

*Ewentualna prowizja za czynności pośrednictwa w tym za kompleksową obsługę i przeprowadzenie transakcji, może zostać ustalona wyłącznie podczas zakupu najmniejszych i najtańszych apartamentów na warunkach promocyjnych ILS POLAND GROUP jedynie w sytuacji, gdy sprzedającym jest osoba prywatna lub developer, który nie pokrywa wynagrodzenia pośrednika, a wysokość wynagrodzenia ILS Poland Group ustalana jest wówczas indywidualnie na podstawie ceny wybranej nieruchomości i klient informowany jest o tym przed podjęciem decyzji.

W przypadku zakupu nieruchomości z rynku wtórnego, pobierana jest opłata w wysokości 3% ceny sprzedaży nieruchomości + należny podatek vat. Kwota ta stanowi wynagrodzenie za usługi z tytułu realizacji umowy pośrednictwa, obejmujące w zależności od indywidualnych ustaleń między biurem a klientem, m.in.:

 • organizacja przelotu do Turcji,
 • organizacja zakwaterowania w Alanyi,
 • transfer lotnisko - hotel - lotnisko,
 • organizacja wizji lokalnej we wskazanych nieruchomościach,
 • reprezentowanie Kupującego podczas negocjacji ze Sprzedającym,
 • sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawdzenie czy nieruchomość nie leży w strefie, w której obcokrajowcy mają zakaz nabywania nieruchomości w Turcji,
 • przygotowanie niezbędnych wniosków, m.in. do Departamentu Rejestracji Gruntów i Budynków oraz Urzędu Wojskowego,
 • tłumaczenie bezpośrednie na język polski podczas całego procesu inwestycyjnego,
 • pomoc w zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym,
 • pomoc w otwarciu konta bankowego,
 • przygotowanie najważniejszych ustaleń do umowy kupna - sprzedaży,
 • przygotowanie kalkulacji kosztów związanych z transakcją,
 • przygotowanie harmonogramu płatności,
 • odbiór Tapu /na podstawie notarialnego pełnomocnictwa/,
 • przekazanie Tapu nabywcy- nowemu Właścicielowi,
 • pomoc w zarejestrowaniu liczników prądu i wody,
 • pomoc w zainstalowaniu Internetu,
 • pomoc w zorganizowaniu wyposażenia mieszkania,
 • pomoc w ubezpieczeniu zakupionej nieruchomości.

UWAGA: ILS Poland Group zapewnia również kompleksową obsługę posprzedażową, w tym wynajem oraz pomoc podczas umeblowania i wyposażania apartamentów na podstawie indywidualnych uzgodnień lub odrębnych umów.

Dodatkowe i przydatne linki:

 1. Ambasada: >>https://www.gov.pl/web/turcja/ambasada-rp-w-ankarze
 2. Zasady wjazdu: >>https://www.gov.pl/web/turcja/informacje-dla-podrozujacych
 3. Wikipedia: >>https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
 4. Wyszukaj nieruchomości w Turcji na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/turcja
 5. Wyszukaj apartamenty w Turcji na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/turcja/apartamenty/sprzedaz


Zakup domów i gruntów w Turcji


PROCEDURY

Procedura zakupu:

Procedury i koszty - zakup domów i gruntów - TurcjaWarunki sprzedaży i zakupu nieruchomości gruntowych (działek) niezabudowanych, czy też zabudowanych np. domem mieszkalnym w Turcji wyglądają nieco inaczej niż w Polsce, zakup odbywa się na podstawie umowy kupna-sprzedaży, a następnie wszelkie wymagane dokumenty przesyłane są do Urzędu Wojskowego w Izmirze oraz do MSW w Ankarze, które to urzędy w terminie od 12 do 16 tygodni odsyłają sprawdzone dokumenty posiadania prawa do nabycia prawa własności, tzw. Tapu. Strony umowy kupna-sprzedaży spotykają się w Biurze Rejestracji Gruntów i Budynków, podpisują zgodne oświadczenie woli o przekazaniu prawa do nieruchomości (jednoznaczne z umową przenoszącą prawo własności) na dowód, czego kupujący otrzymuje wspomniane wcześniej TAPU oraz przekazuje sprzedającemu należną kwotę tytułem zapłaty całości umówionej ceny sprzedaży.

Proces zakupu domów i gruntów odbywa się podobnie jak przy zakupie apartamentów dwuwariantowo, tzn.:

 1. Wariant pierwszy to zakup domu wraz z gruntem (działką) lub samego gruntu podczas wyjazdu inwestycyjnego - wizyty w Turcji,
 2. Wariant drugi to zakup nieruchomości bez konieczności wylotu do Turcji, jednakże zawsze zachęcamy do skorzystania z wariantu pierwszego, gdyż daje on możliwość osobistego poznania terenu i okolicy oraz bezpośredniego sąsiedztwa, co jest niezwykle pomocne przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Podkreślamy, że Grupa ILS Poland, jako licencjonowany pośrednik (posiadający ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) i współzałożyciel Polskiej Izby Nieruchomości-PIN przy każdym wariancie zakupu dba o najlepiej pojmowany interes kupującego.

Zakup nieruchomości w obu wariantach wiąże się z kilkoma podstawowymi krokami, a proces ten przeprowadzany jest kompleksowo przez ILS Poland Group i wygląda następująco:

 1. Podpisanie umowy pośrednictwa
 2. Organizacja wyjazdu inwestycyjnego-podróży, w tym przelotu w obie strony i rezerwacja hotelu
 3. Odbiór z lotniska i transfer do hotelu, bezpłatny w przypadku wcześniejszej rezerwacji domu przez klienta, w pozostałych przypadkach za opłatą w wysokości 60 EUR, zwrotną w przypadku dokonania zakupu
 4. Oględziny wybranych wcześniej nieruchomości według określonych przez klienta kryteriów z możliwością oględzin nieruchomości wskazanych przez klienta w trakcie zwiedzania regionu
 5. Przeprowadzenie ewentualnych negocjacji ceny ofertowej ze sprzedającym na życzenie klienta, przy czym nadmieniamy, iż negocjacje są zwykle skuteczne podczas płatności jednorazowej lub zakupu, co najmniej 2 apartamentów
 6. Kompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów (od Państwa wymagana jest kopia paszportu i 4 zdjęcia) potrzebnych do przeprowadzenia transakcji. Jeśli są Państwo zainteresowani otwarciem w Turcji własnego konta bankowego dodatkowo niezbędny będzie drugi dokument z adresem( np. dowód osobisty). Własne konto często okazuje się bardzo praktyczne w sytuacji, gdy chcemy przebywając w Turcji dokonywać wpłat osobiście lub w przypadku, gdy decydują się Państwo na upoważnienie Pośrednika do odbioru Tapu (często stosowana praktyka).
 7. Przygotowanie i podpisanie umowy przedwstępnej sporządzonej w języku turecko-polskim. Tak jak i w prawie polskim jest to dokument prawnie wiążący, zawierający kluczowe informacje na temat warunków transakcji, opis nieruchomości, jej cenę, sposób płatności, w tym wysokość pierwszej transzy, terminy kolejnych wpłat oraz wysokość ewentualnych opłat karnych za opóźnienia w realizacji projektu lub w płatnościach. Zwyczajowo należna wartość spłacana jest w 2-3 transzach z ostatnią płatnością przy przekazaniu Tapu do nieruchomości. Szczegółowe warunki płatności ustalane są każdorazowo przez strony umowy i mogą się różnić w przypadku oferowanych projektów.
 8. Wpłata zadatku (w przypadku zakupu od dewelopera 10% do 25% wartości apartamentu, w przypadku rynku wtórnego 25-35%)
 9. Po podpisaniu umowy i wpłacie zadatku następuje przekazanie kluczy do apartamentu i sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 10. Przy finalizowaniu transakcji wszelkie wymagane dokumenty przesyłane są do Urzędu Wojskowego w Izmirze oraz do MSW w Ankarze, które to urzędy w terminie od 12 do 16 tygodni odsyłają sprawdzone dokumenty z potwierdzeniem nabycia prawa własności, tzw. Tapu (Tytuł Własności Nieruchomości). WAŻNE: W czasie oczekiwania na odbiór Tapu możecie Państwo władać nabytą nieruchomością, niczym Właściciel, mieszkać w niej, czy też czerpać korzyści z wakacyjnych wynajmów turystom.
 11. Następnie strony umowy kupna-sprzedaży spotykają się w Biurze Rejestracji Gruntów i Budynków, podpisują zgodne oświadczenie woli o przekazaniu prawa do nieruchomości (jednoznaczne z umową końcową przenoszącą prawo własności) na dowód, czego kupujący otrzymuje wspomniane wcześniej TAPU oraz przekazuje sprzedającemu należną kwotę tytułem zapłaty całości umówionej ceny sprzedaży.

UWAGA
W przypadku, gdy postanowicie Państwo skorzystać z wariantu drugiego, tj. zakupu apartamentu bez konieczności wylotu do Turcji, można zlecić odbiór TAPU pełnomocnikowi (np. naszej firmie pośredniczącej w transakcji), ale aby tego dokonać, trzeba już podczas pierwszej wizyty udzielić notarialnego pełnomocnictwa (bardzo często praktykowane rozwiązanie) i wówczas można odebrać swoje dokumenty w dowolnym terminie lub nasza firma prześle je do Państwa pocztą kurierską, a należną kwotę trzeba będzie wówczas przelać na swoje własne, tureckie konto, upoważniając jednocześnie pełnomocnika do odebrania należnej kwoty w celu przekazania zapłaty Sprzedającemu.

KOSZTY

Koszty zakupu:

Do kosztów zakupu jakiejkolwiek nieruchomości, a w tym przypadku apartamentu w Turcji oprócz ceny ofertowej należy doliczyć:

 1. Koszty umowy przeniesienia własności, tzn. taksę notarialną, oraz podatek od czynności cywilnoprawnych stanowiący 3.3% naliczany od tzw. "rządowej wartości nieruchomości z wyceny dla celów podatkowych" (często dużo niższej od ceny umownej).
 2. Koszty przelotu w obie strony oraz pobytu w wybranym hotelu/apartamencie, (przy czym koszt ten jest opcjonalny- gdyż obsługujemy również transakcje kompleksowo bez konieczności wylotu). W przypadku zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego koszt ten podlega zwrotowi po podpisaniu umowy przedwstępnej. Szczegółowe warunki promocji wraz ofertą hoteli/apartamentów dostępne na życzenie klienta.

Koszty stałe:

Na terytorium Republiki Turcji domy są bezczynszowe, niemniej jednak w kompleksach domów ze wspólnymi udogodnieniami (baseny, ogrody, spa, recepcja, ochrona) wszyscy właściciele i nabywcy domów na takich osiedlach są zobligowani do płacenia tzw. "opłaty administracyjnej", która uzależniona jest od rodzaju udogodnień, jak i wielkości domu i zwykle oscyluje pomiędzy 400, a 700 EUR na rok.

Czynniki składowe kosztów stałych:

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, aby w pełni zobrazować powyższe koszty podajemy przykład dla wybranej oferty kameralnego domu na zamkniętym osiedlu ze wspólnymi udogodnieniami, gdzie przyjmujemy, iż koszt utrzymania całoroczny w przypadku tego domu wynosić będzie 500 EUR na rok.
 
Ta właśnie opłata (czynsz) stanowi koszt zarządzania kompleksem i obejmuje utrzymanie powierzchni wspólnych, w tym:

 • całodobową recepcję,
 • całodobową ochronę,
 • czyszczenie basenów,
 • utrzymanie ogrodów
 • utrzymanie saun,
 • siłowni i wielu innych udogodnień, etc.

Koszty kompleksowej obsługi ILS POLAND GROUP:

ILS Poland Group zapewnia kompleksową obsługę i przeprowadzenie każdej transakcji (czy to z własnego banku ofert, czy też ze źródeł wskazanych przez klienta), a podczas zakupu apartamentów wynagrodzenie pośrednika pokrywa developer lub sprzedający, a co za tym idzie kupujący zwolniony jest z płacenia prowizji!
Warto tu również wspomnieć, że w niektórych przypadkach, przy zakupie droższych apartamentów niektórzy developerzy pokrywają także koszty podróży i pobytu.
 
*Ewentualna prowizja za czynności pośrednictwa w tym za kompleksową obsługę i przeprowadzenie transakcji, może zostać ustalona wyłącznie podczas zakupu najmniejszych i najtańszych apartamentów na warunkach promocyjnych ILS Poland jedynie w sytuacji, gdy sprzedającym jest osoba prywatna lub developer, który nie pokrywa wynagrodzenia pośrednika, a wysokość wynagrodzenia ILS Poland ustalana jest wówczas indywidualnie na podstawie ceny wybranej nieruchomości i klient informowany jest o tym przed podjęciem decyzji.

W przypadku zakupu nieruchomości z rynku wtórnego, pobierana jest opłata w wysokości 3% ceny sprzedaży nieruchomości + należny podatek vat. Kwota ta stanowi wynagrodzenie za usługi z tytułu realizacji umowy pośrednictwa, obejmujące w zależności od indywidualnych ustaleń między biurem a klientem, m.in.:

 • organizacja przelotu do Turcji,
 • organizacja zakwaterowania w Alanyi,
 • transfer lotnisko - hotel - lotnisko,
 • organizacja wizji lokalnej we wskazanych nieruchomościach,
 • reprezentowanie Kupującego podczas negocjacji ze Sprzedającym,
 • sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawdzenie czy nieruchomość nie leży w strefie, w której obcokrajowcy mają zakaz nabywania nieruchomości w Turcji,
 • przygotowanie niezbędnych wniosków, m.in. do Departamentu Rejestracji Gruntów i Budynków oraz Urzędu Wojskowego,
 • tłumaczenie bezpośrednie na język polski podczas całego procesu inwestycyjnego,
 • pomoc w zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym,
 • pomoc w otwarciu konta bankowego,
 • przygotowanie najważniejszych ustaleń do umowy kupna - sprzedaży,
 • przygotowanie kalkulacji kosztów związanych z transakcją,
 • przygotowanie harmonogramu płatności,
 • odbiór Tapu /na podstawie notarialnego pełnomocnictwa/,
 • przekazanie Tapu nabywcy- nowemu Właścicielowi,
 • pomoc w zarejestrowaniu liczników prądu i wody,
 • pomoc w zainstalowaniu Internetu,
 • pomoc w zorganizowaniu wyposażenia mieszkania,
 • pomoc w ubezpieczeniu zakupionej nieruchomości.

UWAGA 

ILS POLAND GROUP zapewnia również kompleksową obsługę posprzedażową, w tym wynajem oraz pomoc podczas umeblowania i wyposażania apartamentów na podstawie indywidualnych uzgodnień lub odrębnych umów.

Dodatkowe i przydatne linki:

 1. Ambasada: >>https://www.gov.pl/web/turcja/ambasada-rp-w-ankarze
 2. Zasady wjazdu: >>https://www.gov.pl/web/turcja/informacje-dla-podrozujacych
 3. Wikipedia: >>https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
 4. Wyszukaj nieruchomości w Turcji na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/turcja
 5. Wyszukaj domy w Turcji na sprzedaż: >>https://www.ilspoland.com/nieruchomosci/turcja/domy/sprzedaz

Oferty specjalne (Pokaż wszystkie oferty specjalne)

Oferty premium (Pokaż wszystkie oferty premium)