Konkurs walentynkowy pod nazwą Miłosny List

Szanowni Państwo,

Specjalnie z myślą o wszystkich naszych obecnych i przyszłych klientach, przygotowaliśmy walentynkowy konkurs pod nazwą Miłosny List, którego lureat otrzyma wartościową nagrodę.

Konkurs kierowany jest do wszystkich zakochanych i polega tylko na napisaniu krótkiego listu miłosnego oraz przesłaniu go w terminie od 12 do 14 lutego 2013 roku na adres e-mail wskazany w regulaminie.

 WAŻNE: Konkursu nie można łączyć z pozostałymi promocjami.

 Wszelkie zapytania odnosnie konkursu prosimy kierować na adres konkurs@ilspoland.pl

Regulamin konkursu pod nazwą: "Miłosny list"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Miłosny list" (dalej zwanym "Konkursem") jest spółka ILS Poland Sp. J. (dalej zwana: "Organizatorem").
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronach internetowych www.ilspoland.pl

2. UCZESTNICY KONKURSU:

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.
2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

3. ZAŁOŻENIA KONKURSU I NAGRODY:

3.1. Konkurs będzie przeprowadzony:
a) na łamach FanPagu Organizatora www.facebook.com/IlsPoland
3.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 12.02.2013 r. do 14.02.2013 r. i zostanie ogłoszony:
a) na stronie internetowej Organizatora www.ilspoland.pl
b) na łamach FanPagu Organizatora www.facebook.com/IlsPoland
3.3. Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone:
a) na stronie internetowej Organizatora www.ilspoland.pl oraz na na łamach FanPagu Organizatora www.facebook.com/IlsPoland
3.4. W konkursie przyznana zostanie jedna nagroda rzeczowa:
– kosz upominkowy ze słodyczami o wartości 150 zł brutto

4. WYMAGANIA:
4.1 Konkurs polega na:
- napisaniu listu miłosnego do ukochanej osoby (długość do 1000 znaków ze spacjami) oraz przesłaniu go na adres e-mail Organizatora konkurs@ilspoland.pl
- podaniu danych osoby fizycznej zgłaszającej się do Konkursu (imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres)
4.2. Za zgłoszenie nieważne uważa się:

  • listy nadesłane po terminie
  • listy zawierające wulgaryzmy
  • listy przekraczające określoną długość znaków
  • listy nie zawierające adresu czy telefonu osoby biorącej udział w Konkursie

4.3. Laureatem Konkursu zostaje ta osoba, której list zostanie wybrany i uznany przez Komisję Konkursową za najbardziej oryginalny.
4.4: W skład Komisji konkursowej wchodzą wybrani przedstawiciele Organizatora,
4.5. Jedna osoba fizyczna może wziąć udział w konkursie tylko raz
4.6. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu oraz:
4.7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z:

  • potwierdzeniem, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu,
  • zgodą na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu.
  • udzieleniem nieodpłatnej licencji na utrwalenie, zwielokrotnienie i publikację treści nadesłanego Listu na stronie internetowej Organizatora www.ilspoland.pl oraz na na łamach FanPagu Organizatora www.facebook.com/IlsPoland .
  • udzieleniem nieodpłatnej licencji na publikację Listu na stronach serwisu www.ilspoland.pl.
  • zgodą na opublikowanie na stronie internetowej Organizatora www.ilspoland.pl oraz na na łamach FanPagu Organizatorawww.facebook.com/IlsPoland imienia i nazwiska Uczestnika.
  • oświadczeniem, że Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, posiada wszelkie prawa autorskie, majątkowe i osobiste do nadesłanego Listu, a jego zgłoszenie do Konkursu nie narusza w żaden sposób praw osób trzecich, a ponadto, iż ponosi wszelką odpowiedzialność względem Organizatora z tytułu naruszenia tych praw za wszelkie szkody jakie wynikną po stronie Organizatora, w przypadku, gdyby zapewnienia Uczestnika, o których mowa powyżej okazały się nieprawdziwe lub nierzetelne.

5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
5.1. Laureat wyłoniony zostanie w terminie najpóźniej do dnia 15.02.2013
5.2. Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej e-mailem lub telefonicznie w terminie najpóźniej do dnia 21.02.2013 Koszty rozmów telefonicznych z laureatami pokrywa Organizator.
5.3. Imię i nazwisko laureata opublikowane zostanie na stronie internetowej www.ilspoland.pl oraz na łamach FanPagu Organizatora www.facebook.com/IlsPoland
5.4. Nagroda wysłana zostanie pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez laureata w zgłoszeniu w terminie najpóźniej 14 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej
5.6. W przypadku, nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 12 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
5.7. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
5.8. Osoby fizyczne uczestniczące w Konkursie wyrażają zgodę na dobrowolne umieszczenie przesyłanych danych w bazie danych Organizatora. Organizator zapewnia ochronę tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 833 ze zm.)

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.

WYNIKI KONKURSU:

Po wielu dniach burzliwych dyskusji (właściwie to trzech, ale czujemy jakby to był tydzień), wypitych hektolitrach napojów energetyzujących i zjedzeniu kilogramów niezdrowego jedzenia (zgagę mamy do tej pory) prawie jednogłośnie wybraliśmy zwycięzcę konkursu na miłosny list. A został nim Pan Zbigniew Fijał ze Szczecina!

A oto List Miłosny Pana Zbigniewa:

Czy pamiętasz gdy..
Zakochałem się w Hiszpanii?
Gdy wracałem z Portugalii,
Bardzo chciałem do Brazylii,
Gdy mówiłem o Egipcie,
Podziwiając trochę Niemiec,
Do Miami mnie zabrałaś,
Nagle w Grecji rozkochałaś,
W Turcji dłużej smakowałem ,
Morze! Włochy! Słońce!
Ach! Twych ofert są tysiące!
Najwspanialsze hot promocje!
Zaufanych jest tysiące!
A Ty wciąż rzetelnie dalej,
Oferując ideały,
Dla milionów rodzin całych,
Jak czerwona jesteś cała,
Wciąż rozpieszczasz ukochana!

Panu Zbyszkowi, który otrzymał od Nas duży kosz ze słodyczami serdecznie gratulujemy i życzymy smacznego, a Wszystkich zachęcamy do zabawy w kolejnych naszych konkursach!

Konkurs walentynkowy pod nazwą Miłosny List

Oferty specjalne (Pokaż wszystkie oferty specjalne)

Oferty premium (Pokaż wszystkie oferty premium)