Prosimy o pełne wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego i przesłanie do nas wraz ze skanem lub zdjęciem dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport lub prawo jazdy).

Dane osobowe i kontaktowe

Adres korespondencyjny

Uwagi i informacje dodatkowe

*W przypadku ofert przykładowych, prosimy o wskazanie konkretnych danych lokalu z załączonego cennika dostępnego przy ofercie np. numer domu, numer lokalu, piętro, powierzchnia całkowita, itp.

*Na podstawie przesłanych do nas informacji zredagujemy dla Państwa indywidualną umowę pośrednictwa wraz ze wskazaniem wszystkich czynności pośrednictwa do których realizacji się zobowiązujemy, w tym opiszemy precyzyjnie oferowane gwarancje prawidłowości przeprowadzenia transakcji oraz procedury rezerwacji, a także docelowego przeniesienia własności i zakupu wybranej nieruchomości